آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
حقوق کاربردی

نام کتاب: فیلم دوره آموزشی حقوق اراضی و املاک (1)
تدوین: عباس بشیری
ناشر: چتر دانش
شابک: -
مشخصات ظاهری: - صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 4000000ریال
قیمت با تخفیف: 3600000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فیلم دوره آموزشی حقوق اراضی و املاک (2)
تدوین: عباس بشیری
ناشر: چتردانش
شابک: -
مشخصات ظاهری: - صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 4000000ریال
قیمت با تخفیف: 3600000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فیلم دوره کامل حقوق ثبت کاربردی
تدوین: دکتر رضا کریمی منفرد
ناشر: چتر دانش
شابک: -
مشخصات ظاهری: - صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2500000ریال
قیمت با تخفیف: 2250000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فیلم مجموعه کامل حقوق شهرسازی
تدوین: دکتر غلامرضا کامیار
ناشر: چتر دانش
شابک: -
مشخصات ظاهری: - صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 4000000ریال
قیمت با تخفیف: 3600000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فیلم کارگاه آموزشی قوانین تحدید و سلب مالکیت
تدوین: عباس بشیری
ناشر: چتر دانش
شابک: -
مشخصات ظاهری: - صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1700000ریال
قیمت با تخفیف: 1530000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فیلم کارگاه آموزشی دادخواست نویسی
تدوین: دکتر حسن فضلی
ناشر: چتر دانش
شابک: -
مشخصات ظاهری: - صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1700000ریال
قیمت با تخفیف: 1530000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فیلم کارگاه آموزشی لایحه نویسی
تدوین: دکتر حسن فضلی
ناشر: چتر دانش
شابک: -
مشخصات ظاهری: - صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1000000ریال
قیمت با تخفیف: 900000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تنظیم شروط پرکاربرد در قراردادهای تجاری بین المللی
تدوین: آقای دکتر محمدحسین حیدرپور
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 1
مشخصات ظاهری: 4 ساعت صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2200000ریال
قیمت با تخفیف: 1980000ریال
اطلاعات بیشتر...