آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
مجموعه قوانین کاربردی

نام کتاب: مجموعه قوانین کاربردی
تدوین:
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 4050000ریال
قیمت با تخفیف: 2916000ریال
چکیده ای از کتاب: مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح(رقعی)
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392
مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی
مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
مجموعه قوانین و مقررات وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری
مجموعه قوانین مبارزه با مواد مخدر
مجموعه قوانین و مقررات بیمه
مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی
مجموعه قوانین ومقررات ثبت احوال
مجموعه قوانین و مقررات وقف
هزینه پست هر بسته 9500 تومان می باشد
برچسب ها:
   نام کتاب: بسته متون فقه و متون حقوقی ویژه داوطلبان ارشد
تدوین: انتشارات چتردانش
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 3225000ریال
قیمت با تخفیف: 1967250ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بسته نکته خوانی
تدوین:
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 6375000ریال
قیمت با تخفیف: 4972500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بسته قوانین نموداری
تدوین: چتردانش
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 4175000ریال
قیمت با تخفیف: 2964250ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بسته تکمیلی مرکز وکلا
تدوین: چتردانش
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 5300000ریال
قیمت با تخفیف: 3975000ریال
اطلاعات بیشتر...