آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
بسته قوانین نموداری

نام کتاب: بسته قوانین نموداری
تدوین: چتردانش
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 4175000ریال
قیمت با تخفیف: 2964250ریال
چکیده ای از کتاب: قانون مجازات اسلامی نموداری (مصوب 92/2/1)
قانون تجارت نموداری
قانون آیین دادرسی کیفري نموداري مصوب 1392/12/4
‌قانون ثبت اسناد و املاك نموداری
قانون آیین دادرسی مدنی نموداری
قانون مدنی (نموداري)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نموداری


هزینه پست هر بسته 9500 تومان می باشد

برچسب ها:
   نام کتاب: بسته متون فقه و متون حقوقی ویژه داوطلبان ارشد
تدوین: انتشارات چتردانش
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 3225000ریال
قیمت با تخفیف: 1967250ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بسته نکته خوانی
تدوین:
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 6375000ریال
قیمت با تخفیف: 4972500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین کاربردی
تدوین:
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 4050000ریال
قیمت با تخفیف: 2916000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بسته تکمیلی مرکز وکلا
تدوین: چتردانش
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 5300000ریال
قیمت با تخفیف: 3975000ریال
اطلاعات بیشتر...