آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
بسته تکمیلی مرکز وکلا

نام کتاب: بسته تکمیلی مرکز وکلا
تدوین: چتردانش
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 5300000ریال
قیمت با تخفیف: 3975000ریال
چکیده ای از کتاب:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نموداری
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌‍ای طبقه بندی شده قانون اساسی
حقوق ثبت آسان
500 پرسش چهارگزینه ای برگزیده حقوق ثبت
5000 نکته کلیدی حقوق مدنی
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای متون فقه آزمون‌های مشاوران حقوقی
قانون یار حقوق ثبت
نکات کلیدی قوانین خاص حقوقی- جزایی
متون فقه وکالت و مشاوره حقوقی

هزینه پست هر بسته 9500 تومان می باشد

برچسب ها:
   نام کتاب: بسته متون فقه و متون حقوقی ویژه داوطلبان ارشد
تدوین: انتشارات چتردانش
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 3225000ریال
قیمت با تخفیف: 1967250ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بسته نکته خوانی
تدوین:
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 6375000ریال
قیمت با تخفیف: 4972500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین کاربردی
تدوین:
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 4050000ریال
قیمت با تخفیف: 2916000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بسته قوانین نموداری
تدوین: چتردانش
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 4175000ریال
قیمت با تخفیف: 2964250ریال
اطلاعات بیشتر...