آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
قانون امور حسبی تحریری

نام کتاب: قانون امور حسبی تحریری
تدوین: سید مجتبی موسوی - شهرام عابدینی
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-313-410-600-978
مشخصات ظاهری: 122 صفحه
نوبت چاپ: اول98
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
چکیده ای از کتاب: درمجموعه حاضر کوشش شده با ذکر مواد مرتبط، آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و واژگان دشوار، ذیل هریک از مواد این قانون به شناخت بیشتر و ارتباط مواد آن با سایر مواد قانونی کمک کرد.
برچسب ها:
قانون امور حسبي تحريري     سيد مجتبي موسوي و شهرام عابديني     قانون امور حسبي تحريري     سيد مجتبي موسوي و شهرام عابديني        نا موجود

نام کتاب: قانون امور حسبی راهنما
تدوین: سید مجتبی موسوی - شهرام عابدینی
ناشر: چتر دانش
شابک: 1-312-410-600-978
مشخصات ظاهری: 102 صفحه
نوبت چاپ: اول98
قیمت: 85000ریال
قیمت با تخفیف: 76500ریال
اطلاعات بیشتر...