آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
آموزه‌های حقوق جزای عمومی

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: آموزه‌های حقوق جزای عمومی
تدوین: بهداد کامفر
ناشر: چتر دانش
شابک: ‭978-600-410-355-8‬
مشخصات ظاهری: 644 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 850000ریال
قیمت با تخفیف: 765000ریال
چکیده ای از کتاب: در معرفی اجمالی این کتاب برای خوانندگان گرامی، بایستی به چند مطلب اشاره نمود:
نخست ، این اثر نه بر مبنای چارچوب دانشگاهی و سرفصل مصوب وزارت علوم، بلکه بر مبنای فصول قانون مجازات اسلامی 1392 گرد آمده و از اینرو، از پرداختن به مباحثی نظیر تاریخ تحولت حقوق کیفری، که در آثار گران سنگ اساتید حقوق آمده، احتراز شده است و در مقابل، به بیان مباحثی پرداخته شده که در کتب موجود سخنی از آنها به میان نیامده یا کمتر از آن بحث شده است. (نظیر قلمرو مکانی قوانین کیفری یا ادله اثبات دعوا)دوم، روزآمد بودن، از مهم ترین ویژگی های کتاب حاضر است و تمام سعی نگارنده بر اینست تا با بیان آخرین آرای وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آخرین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه خوانندگان گرامی را از آخرین تحولت نظام حقوقی و نظر غالب مفسرین و صاحب نظرات آگاه سازد. از سوی دیگر تلاش شده است تا در همه موارد مستند قانونی عینا قید شود تا خوانندگان گرامی را از مراجعه همزمان به متن قانون بی نیاز سازد.بدیهی است، افراط در این روش برآیندی جز حجیم تر شدن بی دلیل کتاب نداشته و از اینرو در مواردی که نیاز ضروری به انعکاس ماده قانونی در کتاب نبوده، در پاورقی به مواد مربوطه استناد شده است.
برچسب ها:
آموزه‌هاي حقوق جزاي عمومي   بهداد کامفر   آموزه‌هاي حقوق جزاي عمومي بهداد کامفر   آموزه‌هاي حقوق جزاي عمومي کامفر    جزاي عمومي بهداد کامفر   حقوق جزاي عمومي بهداد کامفر   آموزه‌هاي حقوق جزاي عمومي کامفر   جزا کامفر      نا موجود

نام کتاب: مجموعه حقوق تجارت
تدوین: فرانك افتخاري
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-28-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 287 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: مجموعه آیین دادرسی مدنی
تدوین: نادر صحرائی موانه
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-21-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 283 صفحه
نوبت چاپ: پنجم
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 135000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: کمک آزمون حقوق مدنی
تدوین: عبدا... رضازاده پاشا
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-04-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 321 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: كمك آزمون حقوق بین‌الملل عمومی(1)
تدوین: جابر پریشان
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-02-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 333 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: شرحی بر آیین دادرسی کیفری
تدوین: دکتر بابک فرّهی
ناشر: چتر دانش
شابک: 9-220-410-600-978
مشخصات ظاهری: 439 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 325000ریال
قیمت با تخفیف: 292500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: شرحی بر قانون مجازات اسلامی
تدوین: دکتر بابک فرّهی
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-222-410-600-978
مشخصات ظاهری: 482 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 315000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بایسته‌های آیین دادرسی مدنی
تدوین: دکتر رحمان عمروانی
ناشر: چتردانش
شابک: 5-228-410-600-978
مشخصات ظاهری: 288 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...