آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقی کنونی

نام کتاب: حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقی کنونی
تدوین: امین حقیقت - علیرضا سوری
ناشر: چتردانش
شابک: 7-323-410-600-978
مشخصات ظاهری: 603 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 800000ریال
قیمت با تخفیف: 720000ریال
چکیده ای از کتاب: کتاب حاضر که حاصل بیش از سه سال تلاش برای گردآوری آراء و نظریات استادان
حقوق و جمع آوری مقررات اخیرالتصویب است، تلاشی است برای آنکه ضمن ارائة
قوانین مرتبط با حقوق تجارت، دکترین و رویه قضایی را در ارتباط با موضوعات تجاری
هماهنگ ساخته و با جمع مقررات تجاری موجود تفسیری صحیح از قواعد تجاری ارائه
نماید. مهمترین ویژگیهای کتاب حاضر عبارتست از:
-1 شرح تفسیری و توضیح مواد قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
)در ارتباط با شرکتهای سهامی عام و خاص( و همچنین سایر قوانین اخیرالتصویب
نظیر قانون اصلاح قانون صدور چک.
در تفسیر و توضیح مقررات نامبرده نگارنده سعی بر آن داشته تا از رویة قضایی،
دکترین و آراء و نظریات مشورتی و وحدت رویه استفاده کرده و در کشاش نظریات
مشتت، نظر اصلح را برگزیند.
-2 ارائه درسنامه مختصر، جهت جمع بندی مباحثِ حقوق تجارت مطابق سر
فصلهای دانشگاهی
-3 ایجاد ارتباط میان مقررات قانون تجارت و حل تعارض قوانین اخیرالتصویب و
منابع سنتی
-4 استفاده از زبان ساده و جملات کوتاه جهت انتقال راحتتر مباحث به خواننده
بیشک این اثر نظیر تمامی آثار حقوقی نیازمند ارتقاء و اصلاحات آتی میباشد
برچسب ها:
حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقي کنوني   حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقي کنوني دکتر حقيقت   حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقي کنوني حقيقت   حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقي کنوني حقيقت و سوري   امين حقيقت     عليرضا سوري   حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقي کنوني امين حقيقت   حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقي کنوني امين حقيقت عليرضا سوري   حقوق تجارت   تجارت حقيقت    تجارت حقيقت چتردانش    چتردانش