آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
درآمدی جامع بر حقوق سازمان‌های بین‌المللی

نام کتاب: درآمدی جامع بر حقوق سازمان‌های بین‌المللی
تدوین: شاهین مظاهری جبلی- شبنم سادات شاه طاهری
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-365-410-600-978
مشخصات ظاهری: 253 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 375000ریال
قیمت با تخفیف: 337500ریال
چکیده ای از کتاب: در کتاب فوق تالش شده است تا تمامی مطالب و نکات مهم با زبانی ساده و روان و در برخی مباحث به شکل نموداری ارائه شود بهگونهای که هیچ ابهامی در ذهن داوطلبین ایجاد نگردد و دستهبندی صحیحی از مطالب در ذهن خواننده نقش ببندد و در پایان پنج دوره مجموعه تستهای تخصصی حقوق سازمانهای بینالمللی همراه با پاسخ تشریحی آورده شده است که داوطلبین و دانشجویان محترم میتوانند بهخوبی خود را مورد سنجش قرار دهند. ازاینرو کتاب حاضر عالوه بر آنکه منبعی مفید و کمحجم و مقوی برای داوطلبین کارشناسی ارشد و دکتری است، میتواند بهعنوان منبعی درسی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد اشاره قرار گیرد.
برچسب ها:
درآمدي جامع بر حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي   شاهين مظاهري جبلي    شبنم سادات شاه طاهري   درآمدي جامع بر حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي شاهين مظاهري جبلي شبنم سادات شاه طاهري   حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي   سازمان‌هاي بين‌المللي   درآمدي جامع بر حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي شاهين مظاهري   درآمدي جامع بر حقوق سازمان‌ها      نام کتاب: حقوق بین الملل خصوصی
تدوین: شاهین مظاهری جبلی - میلاد خلیلی
ناشر: چتر دانش
شابک: 1-309-410-600-978
مشخصات ظاهری: 193 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 175000ریال
قیمت با تخفیف: 157500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: درآمدی جامع بر حقوق بین‌الملل خصوصی
تدوین: شاهین مظاهری جبلی- یکتا بهنام رودسری
ناشر: چتر دانش
شابک: 4-366-410-600-978
مشخصات ظاهری: 235 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 315000ریال
اطلاعات بیشتر...