آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
درباره نشر

رشته حقوق با تمام شاخه‌ها و گرايش‌هايش به عنوان يکي از پرطرفدارترين رشته‌هاي دانشگاهي کشور، تعداد بسيار کثيري از دانشجويان علوم انساني را به خود جلب نموده است. دانشجوياني که پس از تحصيل وارد عرصه خدمت گرديده و در مناصب و جايگاه‌هاي گوناگون به ايفاي وظيفه مشغول مي گردند. منابع علمي که در دانشکده هاي حقوق مبناي کار قرار گرفته و تحصيل دانشجويان بر مدار آن‌ها قرار دارد، در واقع مجموعه کتب و جزواتي هستند که در طول ساليان متمادي کمتر تغيير يافته و از صورتي به صورت ديگر تبدل پيدا کرده اند. اين در حالي است که نياز مبرم دانش پژوهان به مجموعه‌هاي پربار و سودمند، امري غير قابل انکار است. به اين ترتيب ضرورت تدوين کتب غني و ارزشمند براي رفع نيازهاي علمي دانشجويان اين رشته و نيز رشته هاي قريب به حقوق، بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد. کتبي که از يک سو روزآمدي و از سوي ديگر تناسب با نياز دانش پژوهان در آن ها مورد لحاظ ناشر و نويسنده قرار داشته باشد.

این مجموعه به عنوان مجموعه‌اي پيشگام در امر توليد کتب آموزشي روزآمد و غني توانسته است گام‌هاي موثري در همراهي با دانشجويان رشته حقوق بردارد. اين موسسه افتخار دارد که با بهره‌مندي از تجربيات فراوان خود و با رصد دقيق نيازهاي علمي دانشجويان اقدام به توليد آثاري نمايد که مهم ترين دستاورد آن ها تسهيل آموزش و تسريع يادگيري باشد. اميد است که در اين مسير بتواند با ارائه خدمات درخشان، شايستگي هاي خود را به اثبات رساند.


برچسب ها: درباره انتشارات