آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
منابع آزمون وکالت

حقوق مدنی 


1- قانون مدني در نظم حقوق كنوني دكتر كاتوزيان 
2- قانون يار حقوق مدني نشرچتردانش

3- مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی - دکتر قربانی
آیین دادرسی مدنی 


1- مجموعه آيين دادرسي مدني (صحرائي موانه) یا مختصر آیین دادرسی مدنی (قائم مقامی) نشر چتردانش
2- قانون يار آيين دادرسي مدني، صابر خليل نژاد كياسري، نشر چتردانش

3- مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی مدنی دکترعمروانی، نشرچتردانش
حقوق تجارت 


1- حقوق شركت هاي تجاري دكتر پاسبان 
2- حقوق اسناد تجارتي دكتر كاوياني 
3- قانون يار تجارت، وحيد اميني، نشر چتردانش
4- مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حقوق تجارت، دکتر مجیدقربانی، نشر چتردانش
حقوق جزا 


1- قانون يار مجازات اسلامي تالیف گروه علمی چتردانش، نشر چتردانش
2- 1000 تست حقوق جزای عمومی و اختصاصی
آیین دادرسی کیفری 


 1- قانون يار آيين دادرسي كيفري، تالیف گروه علمی چتردانش، نشر چتردانش 
2- 1000 تست آ.د.ک یا مجموعه پرسش های آ.د.ک دکتر موذن زادگان نشر چتردانشاصول فقه 


1- مباني استنباط حقوق اسلامي، دكتر ابوالحسن محمدي، انتشارات دانشگاه تهران
2- اصول فقه تحلیلی، سيدعلي بني صدر  نشر چتردانش.

3- مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای اصول فقه سید علی بنی صدر نشر چتردانش (در حال انتشار)
سایر


1- مجموعه قوانین و مقررات کاربردي حقوقي، نشر چتردانش (دربردارنده مجموعه ای از قوانین خاص حقوقی)
2- مجموعه قوانین و مقررات کاربردي جزایی،نشر چتردانش (دربردارنده مجموعه ای از قوانین خاص جزایی)
3- آراء وحدت رویه کاربردی (حقوقی - کیفری)، نشر چتردانش
4- مجموعه آزمونهای طبقه بندی شده وکالت، نشر چتردانش

5- برنامه ریزی درسی، الهام مختاری، نشر چتردانش
برچسب ها: منابع وکالت