آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
منابع آزمون وکالت

حقوق مدنی 


1- قانون يار حقوق مدني نشرچتردانش (تالیف هاشمی، هاشم زاده و کریمی منفرد) درحال انتشار

2- قانون یار حقوق خانواده نشر چتر دانش خرید

3- مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی - دکتر قربانی خرید


آیین دادرسی مدنی 


1- بایسته های آیین دادرسی مدنی، دکتر عمروانی، نشرچتردانش خرید
2- قانون يار آيين دادرسي مدني، صابر خليل نژاد كياسري، نشر چتردانش خرید

3- قانون یار امور حسبی نشر چتر دانش خرید

4- مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی مدنی دکترعمروانی، نشرچتردانش خرید


حقوق تجارت 


1- حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقی کنونی، دکتر حقیقت یا قانون يار تجارت، وحيد اميني، نشر چتردانش خرید  خرید
2- مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حقوق تجارت، دکتر مجیدقربانی، نشر چتردانش خرید


حقوق جزا 


۱- قانون يار مجازات اسلامي           خرید            یا نکته ها در حقوق جزا، پوریا حیدری، نشرچتردانش  خرید

2- پرسش های چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی، نشرچتردانش خرید


آیین دادرسی کیفری 


۱- قانون يار آيين دادرسي كيفري یا      خرید     گفته ها در آیین دادرسی کیفری تالیف رحیمی دهسوری   خرید

2- 1000 تست آ.د.ک، نشر چتردانش خرید

اصول فقه و متون فقه

1- اصول فقه کاربردی تألیف قافی یا اصول فقه تحلیلی، سيدعلي بني صدر  نشر چتردانش. خرید

2- مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای اصول فقه سید علی بنی صدر نشر چتردانش خرید

3- مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای متون فقه وکالت سید علی بنی صدر نشر چتردانش خرید

4- نکات کلیدی متون فقه وکالت سيدعلي بني صدر  نشر چتردانش. خرید

سایر


۱- مجموعه قوانین و مقررات جامع آزمون وکالت، نشر چتردانش (قوانین خاص اعلامی اسکودا) خرید
۲- آراء وحدت رویه کاربردی (حقوقی - کیفری)، نشر چتردانش خرید
۳- مجموعه آزمونهای طبقه بندی شده وکالت، نشر چتردانش خرید
برچسب ها: منابع وکالت