آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
درست نامه

حقوق مدنی

- درست نامه قانون یار حقوق مدنی چاپ اول

درستنامه 5000 نکته کلیدی حقوق مدنی- چاپ 1

درست‌نامه 500 پرسش چهار گزینه‌ای برگزیده حقوق مدنی چاپ 2- 1394

درستنامه 20 دوره حقوق مدنی آزمون وکالت چاپ ۲

درستنامه مختصر حقوق مدنی چاپ 9 و 10

مختصر حقوق مدنی چاپ 8

تست درستنامه
 
حقوق جزا

- درستنامه نکته ها در حقوق جزا

درستنامه قانون یار حقوق جزای اختصاصی 1 جرایم علیه اشخاص چاپ - 1

درستنامه مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حقوق جز ا - چاپ 3

درستنامه قانون یار جزای عمومی - چاپ 3

درستنامه قانون یار مجازات اسلامی مصوب 1 / 2 / 92 چاپ - 42 و 4

درستنامه قانون مجازات اسلامی نموداری مصوب 1 / 2 / 1392 – چاپ 21

درستنامه 3000 نکته کلیدي حقوق جزا- چاپ1

- 1392 ) تحریري چاپ 1 تا 3 /2 / درستنامه قانون مجازات اسلامی مصوب ( 1

درستنامه قانون مجازات اسلامی مصوب 1 / 2 / 1392 – چاپ11

درستنامه قانون مجازات اسلامی مصوب 1 / 2 / 92 ( چا پ 9 و 10)براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23 / 2 / 1399

درستنامه 20 دوره حقوق جزا آزمون وکالت چاپ 1

درستنامه 1200 نکته کلیدي حقوق جزا چاپ 1 و 2


آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
آیین دادرسی کیفری

500 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده آیین دادرسی کیفری چاپ 3 سال 94

درست نامه قانون یار آیین دادرسی کیفری چاپ 34 و 35

درستنامه مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری- چاپ اول

درست نامه قانون یار آیین دادرسی کیفری چاپ 18 تا 23

قانون یار آیین دادرسی کیفری چاپ اول تا دوازدهم منطبق بر قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

درست‌نامه قانون یار آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح چ 2

- قانون آیین دادرسی کیفری منطبق بر قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری 1394اصول فقه

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای اصول فقه چاپ 3و4

درستنامه دوره اصول فقه آزمون وکالت ۲۰ چاپ ۲


متون فقه

درستنامه مجموعه پرسشهای چهارگزینهای آزمون های کارشنا سی ارشد متون حقو قی و متون فقه- چاپ 1

درستنامه کتاب مجموعه پرسشهای چهارگزینهای متون فقه آزمونهای مشاوران حقوقی تألیف: سیدعلی بنی صدر چاپ های اول و دوم و سوم

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای متون فقه آزمون های مشاوران حقوقی

درست‌نامه مجموعه آزمون هاي طبقه بندي موضوعي متون فقه - چاپ سوم و چهارم


حقوق ثبت

درستنامه مجموعه قوانین و مقررات ثبت اسناد و املا ک چاپ - 1

درستنامه قانون يار حقوق ثبت چاپ 5 تا 9

درستنامه قانونیار حقوق ثبت چاپهاي 1 تا 4
- درستنامه قانون یار ثبت چاپ 14


مجموعه قوانین و مقررات

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوقی


زبان خارجه

- درستنامه ۵۰۰ پرسش چهارگزینه ای برگزیده زبان عمومی واژگان و درک مطلب چاپ 1


سایر موارد

درست نامه نکات کلیدی قوانین خاص حقوقی و جزایی

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت سال 96

- نکات کلیدی قوانین خاص– حقوقی و جزایی چاپ 1 و 2

- پرسش های چهارگزینه ای قانون اساسی چاپ 1

- درستنامه قانون‌یار قانون اساسی چاپ 1

- درستنامه مجموعه‌ آزمون‌های وکالت چاپ 9


جامع

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون وکالت 96

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون وکالت 97

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون وکالت 98

سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت 99


حقوق اساسی

- قانون‌یار قانون اساسی چاپ 2 

- قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران نموداری برچسب ها: درست نامه