فقه و اصول

نام کتاب: اصول فقه تحلیلی
تدوین: سيد علي بني صدر
ناشر: چتر دانش
شابک: 978-600-6381-74-9
مشخصات ظاهری: 200 صفحه
نوبت چاپ: پنجم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فقه الوکالة
تدوین: سید علی بنی صدر
ناشر: چتر دانش
شابک: 978-600-6381-99-2
مشخصات ظاهری: 32 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 25000ریال
قیمت با تخفیف: 22500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فقه‌الهبه ترجمه و تحقیق کتاب هبه از جواهرالکلام فی شرح شرایع‌الاسلام
تدوین: مجید نظریان- رضا رحیمی دهسوری
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-004-410-600-978
مشخصات ظاهری: 193 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 180000ریال
قیمت با تخفیف: 162000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اصول الاستنباط، فی اصول الفقه و تاریخه باسلوب جدید به همراه ترجمه و تبیین
تدوین: دکتر عباس زراعت، دکتر حمید مسجد سرایی
ناشر: پیام نوآور قم
شابک: 5-76-6250-964-978
مشخصات ظاهری: 568 صفحه
نوبت چاپ: دوازدهم
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: خمس
تدوین: رضا رحیمی دهسوری- حسن طالبی
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-017-410-600-978
مشخصات ظاهری: 199 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 175000ریال
قیمت با تخفیف: 157500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حیل شرعی در فقه و حقوق
تدوین: دکتر محمد صدری ارحامی
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-024-410-600-978
مشخصات ظاهری: 274 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 135000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قاعده نفی اختلال نظام در گستره حقوق خصوصی اسلام
تدوین: الهام شراعی- محمد علی خورسندیان
ناشر: گسترش رایانه
شابک: 8-24-2957-964-978
مشخصات ظاهری: 261 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 135000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تحریر الروضة فی شرح اللمعة- دوره دو جلدی
تدوین: علیرضا امینی- سید محمدرضا آیتی
ناشر: موسسه فرهنگی طه
شابک: 7-695-459-964-978
مشخصات ظاهری: 535 صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 210000ریال
قیمت با تخفیف: 189000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی الشرح اللمعه (دوجلدی)
تدوین: علیرضا امینی- سید محمدرضا آیتی
ناشر: موسسه فرهنگی طه
شابک:
مشخصات ظاهری: 748 صفحه
نوبت چاپ: سی و دوم
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 225000ریال
اطلاعات بیشتر...