آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تاریخ حقوق

نام کتاب: نخستین قانون اساسی ایران مصوب ۱۲۸۵ [پس از صدور فرمان مشروطیت] به انضمام متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ و فرمان مشروطیت
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
ناشر: چتردانش
شابک: 3-079-410-600-978
مشخصات ظاهری: 47 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 450000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: ملا عبدالله مازندرانی مشروطه خواه گمنام
تدوین: مسعود بهرامیان
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 0-463-410-600-978
مشخصات ظاهری: 114 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 630000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: وقف‌نامه منیرالسلطنه (سندی ماندگار از زنان واقف دوره قاجار)
تدوین: حمیده شهیدی
ناشر: نشر استناد
شابک: 978-622-98559-0-4
مشخصات ظاهری: 155 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 550000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: نظام قضایی در صدر مشروطیت (1329-1325 ق)
تدوین: دکتر حمیده شهیدی
ناشر: نشر استناد
شابک: 8-2-98559-622-978
مشخصات ظاهری: 312 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1700000ریال
قیمت با تخفیف: 1700000ریال
اطلاعات بیشتر...