آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
کتب سایر ناشرین

نام کتاب: یاد استاد در رثای استاد امیر ناصر کاتوزیان
تدوین: تهمورث بشیریه
ناشر: خرسندی
شابک: 9-476-114-600-978
مشخصات ظاهری: 328 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 200000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تحریر الروضة فی شرح اللمعة- دوره دو جلدی
تدوین: علیرضا امینی- سید محمدرضا آیتی
ناشر: موسسه فرهنگی طه
شابک: 7-695-459-964-978
مشخصات ظاهری: 535 صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 210000ریال
قیمت با تخفیف: 210000ریال
اطلاعات بیشتر...

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی الشرح اللمعه (دوجلدی)
تدوین: علیرضا امینی- سید محمدرضا آیتی
ناشر: موسسه فرهنگی طه
شابک:
مشخصات ظاهری: 748 صفحه
نوبت چاپ: سی و دوم
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 250000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات 1394
تدوین: دکتر محمد مصدق
ناشر: انتشارات جنگل
شابک: 3-313-316-600-978
مشخصات ظاهری: 440 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 180000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قرارهای تأمین کیفری نظارت قضایی و قرارهای نهایی با رویکرد کاربردی براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری
تدوین: دکتر محمد مصدق
ناشر: انتشارات جنگل
شابک: 4-329-316-600-978
مشخصات ظاهری: 288 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 140000ریال
قیمت با تخفیف: 140000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: آیین دادرسی کیفری بر مبنای قانون جدید مصوب 1392 و آخرین اصلاحات مصوب 1394
تدوین: دکتر محمد مصدق
ناشر: انتشارات جنگل
شابک: 9-270-316-600-978
مشخصات ظاهری: 464 صفحه
نوبت چاپ: ششم
قیمت: 240000ریال
قیمت با تخفیف: 240000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: شرح قانون مجازات اسلامی دوره چهار جلدی
تدوین: دکتر محمد مصدق
ناشر: انتشارات جنگل
شابک:
مشخصات ظاهری: 1296 صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 1165000ریال
قیمت با تخفیف: 1165000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق ثبت تخصصی (حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد، اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا، ثبت شرکتها)
تدوین: دکتر حمیدرضا آدابی
ناشر: جنگل جاودانه
شابک: 5-210-316-600-978
مشخصات ظاهری: 696 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 1000000ریال
قیمت با تخفیف: 1000000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: جدول دیات طبقه بندی موضوعی الفبایی
تدوین: سید محمد رسول باختر
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 8-286-158-600-978
مشخصات ظاهری: 168 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 100000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه کامل بخش نامه‌ها،دستورالعمل‌ها و آراء وحدت رویه ثبتی بخش اسناد
تدوین: ماشالله گرامی
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 5-265-316-600-978
مشخصات ظاهری: 520 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 250000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: آئین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق
تدوین: بهمن کشاورز
ناشر: جنگل،نشرکشاورز
شابک: 5-303-981-964-978
مشخصات ظاهری: 247 صفحه
نوبت چاپ: هفتم
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 150000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق ثبت اسناد و املاک(کاربردی)
تدوین: اسماعیل عابدینی
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 2-617-316-600-978
مشخصات ظاهری: 464 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 220000ریال
قیمت با تخفیف: 220000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی جلد اول بخش املاک
تدوین: ماشاالله گرامی
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 1-010-316-600-978
مشخصات ظاهری: 640 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 180000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی جلد دوم بخش اسناد
تدوین: ماشاالله گرامی
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 9-142-316-600-978
مشخصات ظاهری: 544 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 210000ریال
قیمت با تخفیف: 210000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: هنر دفاع در دادگاه‌ها
تدوین: بهمن کشاورز
ناشر: نشرکشاورز
شابک: 8-59-9473-964-978
مشخصات ظاهری: 246 صفحه
نوبت چاپ: ششم
قیمت: 140000ریال
قیمت با تخفیف: 140000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: شرح آراء شورای عالی ثبت-دوجلدی
تدوین: ماشاالله گرامی
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 1-586-316-600-978
مشخصات ظاهری: 441 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 500000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اراضی و املاک در رویه قضایی
تدوین: سید محمد رسول باختر
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 6- 376-158-600-978
مشخصات ظاهری: 520 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 200000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق بین الملل اقتصادی
تدوین: دکتر محمد حبیبی مجنده
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 1- 778-981-964-978
مشخصات ظاهری: 976 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 400000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دادگستری و مراجع قضایی دعاوی امور حسبی، اعسار و تقسیط، رأی غیابی و واخواهی، تدمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل
تدوین: عباس بشیری، عبدالرحمن رسولی و....
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 1-397-158-600-978
مشخصات ظاهری: 472 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 350000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قواعد حاکم بر آپارتمان در حقوق کاربردی ایران
تدوین: عباس بشیری، مریم پور رحیم
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 1-115-158-600-978
مشخصات ظاهری: 336 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 180000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: آیین نگارش دادخواست‌ها و لوایح تخصصی مدرن دعاوی ثبت املاک و اسناد، شرکت‌ها، ثبت علایم، اموال منقول و غیر منقول، عملیات اجرایی، داوری
تدوین: عباس بشیری
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 4-383-158-600-978
مشخصات ظاهری: 608 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 900000ریال
قیمت با تخفیف: 900000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق، کاربردی راهنمای مراجعین به دادگستری، اعاده دادرسی، دعوی متقابل، ورود ثالث، تجدیدنظر خواهی و ..
تدوین: عباس بشیری، سید جلال میر کاظمی، میثم یوسفی
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 6-392-851-600-978
مشخصات ظاهری: 384 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 300000ریال
قیمت با تخفیف: 300000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل های ثبتی -بخش املاک- جلد اول
تدوین: ماشاالله گرامی
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 5-265-316-600-978
مشخصات ظاهری: 336 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 180000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دادگستری (اعتبارنامه ها، ضمانت نامه ها، حواله ها ، اسناد تجاری، بارنامه، بیمه نامه، تسهیلات بانکی، رهن، وثیقه و ... در قراردادها و پیمان ها، تفاهم نامه ها، بانک ها، گمرکات، وزارتخانه ها، شرکت های دولتی در مقررات و رویه قضایی
تدوین: عباس بشیری، دکتر محمد علی مرادی بنی، ...
ناشر: جاودانه، جنگل
شابک: 5-456-158-600-978
مشخصات ظاهری: 1048 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 550000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق کاربردی خانواده راهنمای مراجعین به دادگستری و مراجع قضایی دعاوی خانوادگی انواع دادخواست‌ها،‌ شکواییه‌ها، لوایح و اظهارنامه، تقاضاها و انواع اسناد رسمی و ...
تدوین: عباس بشیری،‌ عبدالرحمن رسولی آستانی، ....
ناشر: جاودانه، جنگل
شابک: 7-382-158-600-978
مشخصات ظاهری: 672 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 400000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: محشای قانون مجازات اسلامی برمبنای قانون مصوب 1392/2/1 (کلیات-حدود-قصاص-دیات-تعزیرات)
تدوین: ایرج گلدوزیان
ناشر: انتشارات مجد
شابک: 6-06-7820-964-978
مشخصات ظاهری: 750 صفحه
نوبت چاپ: ششم
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 550000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه کامل سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری
تدوین: سمیه سلیمی
ناشر: جنگل، جاودانه
شابک: 6-09-5341-600-978
مشخصات ظاهری: 264 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 70000ریال
قیمت با تخفیف: 70000ریال
اطلاعات بیشتر...

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: حقوق ثبت کاربردی و عملی، ثبت املاک و نحوه تنظیم اسناد، اجرای اسناد رسمی، ثبت شرکتها، تعرفه های ثبتی
تدوین: علیرضا میرزایی
ناشر: انتشارات بهنامی
شابک: 1-81-5380-600-964
مشخصات ظاهری: 432 صفحه
نوبت چاپ: پنجم
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 250000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق نفت و گاز
تدوین: دکترعبدالحسین شیروی
ناشر: نشر میزان
شابک: 4-590-511-964-978
مشخصات ظاهری: 712 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 430000ریال
قیمت با تخفیف: 430000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دیوان عدالت اداری (شهرداری، تأمین اجتماعی، مالیات، عوارض، کار و کارگری، تعزیرات، ...
تدوین: عباس بشیری، سیدجلال میرکاظمی، میثم یوسفی، .....
ناشر: انتشارات جنگل، جاودانه
شابک: 6-392-158-600-978
مشخصات ظاهری: 384 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 220000ریال
قیمت با تخفیف: 220000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: آیین نگارش دادخواست‌ها و لوایح تخصصی مدرن دعاوی اسناد تجاری(چک، سفته، اوراق مشارکت تضامنی، ضمانتنامه بانکی، گواهی سپرده مدت دار، اسناد مضاربه‌ای گشایش اعتبار)
تدوین: عباس بشیری، جهانبخش سالاریان و ...
ناشر: انتشارات جنگل، جاودانه
شابک: 2-387-158-600-978
مشخصات ظاهری: 472 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 400000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قوانین و مقررات اراضی در نظم حقوقی کنونی جنگلها، آب، کشاورزی و منابع طبیعی و ...(دوجلدی)
تدوین: علیرضا میرزایی
ناشر: انتشارات بهنامی
شابک: 0-59-5380-600-978
مشخصات ظاهری: 2192 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 1500000ریال
قیمت با تخفیف: 1500000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون تجارت در نظم کنونی
تدوین: محمد دمرچیلی، علی حاتمی، مخسن قرائی
ناشر: دادستان
شابک: 8-4-91316-600-978
مشخصات ظاهری: 1288 صفحه
نوبت چاپ: بیست و چهارم
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 550000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 504 ABSOLUTELY ESSENTIAL WORDS(راهنمای کامل 504 واژه کاملا ضروری)
تدوین: رضا دانشوری
ناشر: انتشارات جنگل، جاودانه
شابک: 4-933-981-964-978
مشخصات ظاهری: 456 صفحه
نوبت چاپ: هشتم
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 350000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تدوین: غلامرضا مولابیگی
ناشر: انتشارات جنگل، جاودانه
شابک: 0-174-316-600-978
مشخصات ظاهری: 368 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 200000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مبانی حقوق عمومی
تدوین: دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
ناشر: انتشارات جنگل، جاودانه
شابک: 3-998-981-964-978
مشخصات ظاهری: 408 صفحه
نوبت چاپ: ششم
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 250000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
تدوین: بهمن کشاورز
ناشر: انتشارات جنگل، جاودانه
شابک: 6-674-981-964-978
مشخصات ظاهری: 224 صفحه
نوبت چاپ: هفتم
قیمت: 120000ریال
قیمت با تخفیف: 120000ریال
اطلاعات بیشتر...

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: نگارش و دستور زبان حقوقی (فرهنگ نوشتاری و گفتاری اصطلاحات حقوق و فقهی)
تدوین: سید احمد میربابایی
ناشر: بهنامی
شابک: 6-93-7044-964-978
مشخصات ظاهری: 440 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 120000ریال
قیمت با تخفیف: 120000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فقه استدلالی در نظم حقوقی
تدوین: حسین جاور- محدثه اصولی
ناشر: مرکز نشر کتاب
شابک: 5-79-7218-964-978
مشخصات ظاهری: 192 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 185000ریال
قیمت با تخفیف: 185000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مختصر اصول فقه
تدوین: محمد بخشی کشتلی
ناشر: طرح نوین اندیشه
شابک: 8-79-6284-600-978
مشخصات ظاهری: 520 صفحه
نوبت چاپ: چهارم بهار96
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 400000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اصول فقه جامع و کاربردی(جلد دوم)
تدوین: دکتر نعمت الله دالوند
ناشر: خدمات فرهنگی کرمان
شابک: 0-1683-00-622-978
مشخصات ظاهری: 309 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 380000ریال
قیمت با تخفیف: 380000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اصول فقه جامع و کاربردی(جلداول)
تدوین: دکتر نعمت الله دالوند
ناشر: خدمات فرهنگی کرمان
شابک: 1-228-285-600-978
مشخصات ظاهری: 355 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 350000ریال
اطلاعات بیشتر...