آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
کتب سایر ناشرین

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: آیین دادرسی کیفری بر مبنای قانون جدید مصوب 1392 و آخرین اصلاحات مصوب 1394
تدوین: دکتر محمد مصدق
ناشر: انتشارات جنگل
شابک: 9-270-316-600-978
مشخصات ظاهری: 464 صفحه
نوبت چاپ: ششم
قیمت: 240000ریال
قیمت با تخفیف: 240000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فقه استدلالی در نظم حقوقی
تدوین: حسین جاور- محدثه اصولی
ناشر: مرکز نشر کتاب
شابک: 5-79-7218-964-978
مشخصات ظاهری: 192 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 185000ریال
قیمت با تخفیف: 185000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مختصر اصول فقه
تدوین: محمد بخشی کشتلی
ناشر: طرح نوین اندیشه
شابک: 8-79-6284-600-978
مشخصات ظاهری: 520 صفحه
نوبت چاپ: چهارم بهار96
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 400000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: متون فقه وکالت و مشاوره حقوقی
تدوین: علی بهادری جهرمی، محمد صادق فرهانی
ناشر: پژواک عدالت
شابک: 978-622-99578-4-2
مشخصات ظاهری: 186 صفحه
نوبت چاپ: پنجم
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه سؤالات طبقه بندی شده حقوق تجارت
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی مهر پویان پویا
ناشر: مهرپویان پویا
شابک: 4-967994-622-978
مشخصات ظاهری: 300 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 700000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه سؤالات طبقه بندی شده حقوق ثبت
تدوین: فاطمه خسروی
ناشر: مهرپویان پویا
شابک: 0-967992-622-978
مشخصات ظاهری: 253 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 700000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قوانین خاص حقوقی و جزایی اعلامی اسکودا
تدوین: مهرداد معمارزاده
ناشر: مهرپویان پویا
شابک: 7-3-96799-622-978
مشخصات ظاهری: 296 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 700000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه سؤالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری
تدوین: حسین ناظریان
ناشر: مهرپویان پویا
شابک: 6-0-96799-622-978
مشخصات ظاهری: 432 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 850000ریال
قیمت با تخفیف: 850000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق تطبیقی (ویراست 2)
تدوین: دکترعبدالحسین شیروی
ناشر: سمت
شابک: 1-765-530-964-978
مشخصات ظاهری: 286 صفحه
نوبت چاپ: 15
قیمت: 130000ریال
قیمت با تخفیف: 130000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فقه استدلالی (ترجمه تحریرالروضه فی شرح اللمعه) جلد اول
تدوین: علیرضا امینی، محمدرضا آیتی
ناشر: کتاب طه
شابک: 0-21-5334-600-978
مشخصات ظاهری: 336 صفحه
نوبت چاپ: سی و دوم
قیمت: 120000ریال
قیمت با تخفیف: 120000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تفسیر موضوعی قرآن کریم برگرفته از تفسیر نمونه
تدوین: آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی
ناشر: دفتر نشر معارف
شابک: 3-068-531-964-978
مشخصات ظاهری: 248 صفحه
نوبت چاپ: پنجاهم
قیمت: 80000ریال
قیمت با تخفیف: 80000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: درآمد تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
تدوین: دکتر محمدرحیم عیوضی - دکتر محمد جواد هراتی
ناشر: دفتر نشر معارف
شابک: 978-964-531-355-3
مشخصات ظاهری: 208 صفحه
نوبت چاپ: هفتاد و هفتم
قیمت: 75000ریال
قیمت با تخفیف: 75000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: خودآموز آسان مکالمه انگلیسی جلد 1
تدوین: منوچهر سرخابی
ناشر: انتشارات رهنما
شابک: 978-964-367-581-3
مشخصات ظاهری: 242 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 120000ریال
قیمت با تخفیف: 120000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: ضابطان قوه قضاییه (دادگستری - نظامی) در فرایند دادرسی کیفری
تدوین: سید مهدی صنعتی - ایوب نوریان - مجید عطایی جنتی
ناشر: حقوق پویا
شابک: 978-622-990-47-4-3-
مشخصات ظاهری: 176 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 150000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تدوین: مهدی نظرپور
ناشر: دانشگاه پیام نور
شابک: 978-964-387-936-5
مشخصات ظاهری: 283 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 62000ریال
قیمت با تخفیف: 62000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مبانی جامعه شناسی
تدوین: منصور وثوقی - علی اکبر نیکوخلق
ناشر: انتشارات بهینه
شابک: 4-57-6203-964
مشخصات ظاهری: 264 صفحه
نوبت چاپ: بیست و چهارم
قیمت: 160000ریال
قیمت با تخفیف: 160000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تاریخ تحلیلی اسلام
تدوین: سید جعفر شهیدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
شابک: 2-8110-01-964-978
مشخصات ظاهری: 240 صفحه
نوبت چاپ: پنجاه و دوم
قیمت: 110000ریال
قیمت با تخفیف: 110000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تفسیر موضوعی نهج البلاغه
تدوین: مصطفی دلشاد تهرانی
ناشر: دانشگاه پیام نور
شابک: 2-953-387-964-978
مشخصات ظاهری: 224 صفحه
نوبت چاپ: چاپ سوم
قیمت: 59000ریال
قیمت با تخفیف: 59000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی
تدوین: فرهاد مشفقی
ناشر: سمت
شابک:
مشخصات ظاهری: 273 صفحه
نوبت چاپ: هشتم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 125000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تفسیر موضوعی قرآن کریم
تدوین: جمعی از نویسندگان
ناشر: دفتر نشر معارف
شابک: 6-96-8523-964-978
مشخصات ظاهری: 308 صفحه
نوبت چاپ: شصت و هشتم
قیمت: 85000ریال
قیمت با تخفیف: 85000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: عقل در سیاست
تدوین: حسین بشیریه
ناشر: نگاه معاصر
شابک: 7-24-7763-964
مشخصات ظاهری: 827 صفحه
نوبت چاپ: پنجم
قیمت: 490000ریال
قیمت با تخفیف: 490000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مسئولیت مدنی کالاها
تدوین: حسن جعفری تبار
ناشر: نگاه معاصر
شابک: 9-93-9940-964-978
مشخصات ظاهری: 222 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 210000ریال
قیمت با تخفیف: 210000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اندیشه اسلامی 2
تدوین: آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی، دکتر محمد محمدرضایی
ناشر: دانشگاه پیام نور
شابک: 1-934-387-964-978
مشخصات ظاهری: 196 صفحه
نوبت چاپ: هشتم
قیمت: 65000ریال
قیمت با تخفیف: 65000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
تدوین: احمد حسین شریفی
ناشر: دانشگاه پیام نور
شابک: 1-947-387-964-978
مشخصات ظاهری: 239 صفحه
نوبت چاپ: ششم
قیمت: 90000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: نحوه تفکیک املاک (اراضی، باغات و افراز آنها)
تدوین: جلیل پورسلیم بناب
ناشر: انتشارات فردوسی
شابک: 2-56-8347-964-978
مشخصات ظاهری: 208 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 150000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
تدوین: محمد داودی
ناشر: دانشگاه پیام نور
شابک: 7-932-387-964-978
مشخصات ظاهری: 193 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 51000ریال
قیمت با تخفیف: 51000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: A study of Islamic texts in English translation
تدوین: دکتر سالار منافی اناری
ناشر: سمت
شابک: 7-79-8415-964-978
مشخصات ظاهری: 269 صفحه
نوبت چاپ: دوازدهم
قیمت: 120000ریال
قیمت با تخفیف: 120000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: درآمدی به جامع‌شناسی اسلامی (1) تاریخچه جامعه‌شناسی
تدوین: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر: سمت
شابک: 0-115-459-964-978
مشخصات ظاهری: 415 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 100000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: جرم‌شناسی (با تجدیدنظر و اضافات)
تدوین: دکتر علی نجفی توانا
ناشر: آموزش و سنجش
شابک: 1-25-5177-600-978
مشخصات ظاهری: 242 صفحه
نوبت چاپ: هجدهم
قیمت: 160000ریال
قیمت با تخفیف: 160000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
تدوین: محمد داودی
ناشر: دفتر نشر معارف
شابک: 2-097-531-964-978
مشخصات ظاهری: 208 صفحه
نوبت چاپ: پنجاه و سوم
قیمت: 65000ریال
قیمت با تخفیف: 65000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 1500 واژه حیاتی برای تافل
تدوین: حمیدرضا خدایاری
ناشر: شهر و سازه - پردازش
شابک: 4-10-7871-964
مشخصات ظاهری: 241 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 100000ریال
اطلاعات بیشتر...

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: درسنامه جامع حقوق تجارت
تدوین: دکتر جواد معتمدی
ناشر: اندیشه رشد
شابک: 5-90-6747-622-987
مشخصات ظاهری: 512 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1000000ریال
قیمت با تخفیف: 1000000ریال
اطلاعات بیشتر...

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: شرح جامع قانون مدنی
تدوین: دکتر فرهاد بیات، شیرین بیات
ناشر: ارشد
شابک: 1-967-115-600-978
مشخصات ظاهری: 880 صفحه
نوبت چاپ: نوزدهم
قیمت: 1300000ریال
قیمت با تخفیف: 1300000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: زبان انگلیسی عمومی
تدوین: محمود علیمحمدی - حسن خلیلی
ناشر: دانشگاه پیام نور
شابک: 4-920-455-964-978
مشخصات ظاهری: 258 صفحه
نوبت چاپ: چاپ بیست و سوم
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 100000ریال
اطلاعات بیشتر...

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: زبان انگلیسی عمومی دکترای کلیه رشته‌ها
تدوین: حمیدرضا خدایاری
ناشر: پردازش
شابک: 2-170-233-600-978
مشخصات ظاهری: 378 صفحه
نوبت چاپ: هشتم
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 150000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فرهنگ و تمدن اسلامی
تدوین: دکتر علی اکبر ولایتی
ناشر: دفتر نشر معارف
شابک: 3-39-8523-964-978
مشخصات ظاهری: 296 صفحه
نوبت چاپ: هفتاد و هشتم
قیمت: 95000ریال
قیمت با تخفیف: 95000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اخلاق اسلامی (ویراست دوم)
تدوین: دکتر احمد دیلمی - دکتر مسعود آذربایجانی
ناشر: دفتر نشر معارف
شابک: 4-27-7030-964-978
مشخصات ظاهری: 256 صفحه
نوبت چاپ: هشتاد و یکم
قیمت: 70000ریال
قیمت با تخفیف: 70000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مطالعه تطبیقی شرط فزونی و کاهش مسئولیت در حقوق مصرف ایران و اتحادیه اروپایی همراه با انگلستان
تدوین: محمد جواد پهلوان
ناشر: انتشارات فردوسی
شابک: 4-81-8347-964-978
مشخصات ظاهری: 136 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 120000ریال
قیمت با تخفیف: 120000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مواد قانونی کاربردی در دادسرا و دادگاه (کیفری)
تدوین: مجید عطایی جنتی
ناشر: حقوق پویا
شابک: 0-6-96528-600-978
مشخصات ظاهری: 684 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 750000ریال
قیمت با تخفیف: 750000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: روان‌شناسی اجتماعی (با نگرش به منابع اسلامی)
تدوین: دکتر محمدرضا سالاری فر و دیگران
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
شابک: 3-08-7788-964-978
مشخصات ظاهری: 414 صفحه
نوبت چاپ: چاپ ششم
قیمت: 214000ریال
قیمت با تخفیف: 214000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بازازیابی بین‌المللی
تدوین: دکتر محمدعلی بابایی زکلیلی
ناشر: سمت
شابک: 3-367-456-964-978
مشخصات ظاهری: 278 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 130000ریال
قیمت با تخفیف: 130000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: آموزش تصویری سیستم C.M.S
تدوین: مجید عطایی جنتی، حسین امینی، سعید اسدی
ناشر: حقوق پویا
شابک: 4-7-999074-622-978
مشخصات ظاهری: 86 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 290000ریال
قیمت با تخفیف: 290000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: روش رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دادگاه
تدوین: سید مهدی صنعتی - مجید عطایی جنتی
ناشر: حقوق پویا
شابک: 9-2-99074-622-978
مشخصات ظاهری: 266 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 270000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مبانی طراحی آموزشی
تدوین: دکتر داریوش نوروزی، دکتر سید عباس رضوی
ناشر: سمت
شابک: 0-676-530-964-978
مشخصات ظاهری: 407 صفحه
نوبت چاپ: هفتم
قیمت: 230000ریال
قیمت با تخفیف: 230000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فلسفه اخلاق
تدوین: گروه مؤلفان
ناشر: دانشگاه پیام نور
شابک: 9-938-387-964-978
مشخصات ظاهری: 155 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 34000ریال
قیمت با تخفیف: 34000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: دوره مختصر منطق صوری
تدوین: دکتر محمد خوانساری
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
شابک: 7-4012-03-964-978
مشخصات ظاهری: 224 صفحه
نوبت چاپ: بیست و نهم
قیمت: 190000ریال
قیمت با تخفیف: 190000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: روش رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دادسرا (همراه با دستورات قضایی)
تدوین: مجید عطایی جنتی
ناشر: حقوق پویا
شابک: 6-96528-600-978
مشخصات ظاهری: 240 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 200000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
تدوین: دکتر یحیی فوزی
ناشر: دفتر نشر معارف
شابک: 2-914-531-964-978
مشخصات ظاهری: 248 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 70000ریال
قیمت با تخفیف: 70000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: به رنگ خون
تدوین: دکتر حسنعلی درودیان
ناشر: علی صابری
شابک: 2-00-7047-600-978
مشخصات ظاهری: 343 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 400000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: پیشرفت‌های اقتصادی و مالی اسلامی
تدوین: منور اقبال، سلمان سید علی، دادنگ مولجوان
ناشر: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
شابک: 0-036-214-600-978
مشخصات ظاهری: 672 صفحه
نوبت چاپ: چاپ سوم
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 400000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: واج‌شناسی تحلیل نظام آهنگ زبان فارسی
تدوین: دکتر محرم اسلامی
ناشر: سمت
شابک: 7-992-459-964-978
مشخصات ظاهری: 101 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 25000ریال
قیمت با تخفیف: 25000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تاریخ تحلیلی صدر اسلام (ویراست دوم)
تدوین: دکتر محمد نصیری
ناشر: نشر معارف
شابک: 2-422-531-964-978
مشخصات ظاهری: 312 صفحه
نوبت چاپ: شصت
قیمت: 140000ریال
قیمت با تخفیف: 140000ریال
اطلاعات بیشتر...

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: درآمدی بر حقوق جزای عمومی (جلد اول) جرم و مجرم
تدوین: دکتر غلامحسین الهام، دکتر محسن برهانی
ناشر: میزان
شابک: 1-801-511-964-978
مشخصات ظاهری: 368 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 220000ریال
قیمت با تخفیف: 220000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: روابط بین‌الملل
تدوین: یورکن هارتمن
ناشر: (سمت)
شابک: 3-633-530-964-978
مشخصات ظاهری: 255 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 70000ریال
قیمت با تخفیف: 70000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق تطبیقی نظام های حقوقی معاصر
تدوین: دکتر محمود عرفانی
ناشر: جنگل
شابک: 9-861-316-600-978
مشخصات ظاهری: 392 صفحه
نوبت چاپ: بیست و دوم
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 350000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مبانی سازمان و مدیریت
تدوین: دکتر علی رضاییان
ناشر: سمت
شابک: 8-696-530-964-978
مشخصات ظاهری: 598 صفحه
نوبت چاپ: بیستم
قیمت: 280000ریال
قیمت با تخفیف: 280000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: در آمدی بر حقوق جزای عمومی
تدوین: دکتر محسن برهانی
ناشر: بنیاد حقوقی میزان
شابک: 1-869-511-964-978
مشخصات ظاهری: 400 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 250000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مختصر حقوق جزای اختصاصی
تدوین: بابک فرهی
ناشر: موسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه
شابک: 4-77-6284-600-978
مشخصات ظاهری: 432 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 330000ریال
قیمت با تخفیف: 330000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مبادی فقه
تدوین: سید محمد صدری
ناشر: انتشارات دانشپذیر
شابک: 8-2-90834-600-978
مشخصات ظاهری: 248 صفحه
نوبت چاپ: دهم
قیمت: 40000ریال
قیمت با تخفیف: 40000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: جرایم کیفری و اختلالات روانی
تدوین: قباد دیناری
ناشر: انتشارات عدالت امین
شابک: 7-3-96926-600-978
مشخصات ظاهری: 208 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 210000ریال
قیمت با تخفیف: 210000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تاریخ روابط بین الملل
تدوین: علی صفیار پور و علی مهربانی
ناشر: انتشارات حریر
شابک: 5-61-2870-964-978
مشخصات ظاهری: 126 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 180000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الگوهای یادگیری
تدوین: بروس جویس و امیلی کالهون و دیوید هاپکینز
ناشر: علوم تربیتی
شابک: 8-955-459-964-978
مشخصات ظاهری: 374 صفحه
نوبت چاپ: یازدهم
قیمت: 180000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: هنر بین النهرین باستان
تدوین: جودیت فیلسون
ناشر: سمت
شابک: 8-263-459-964-978
مشخصات ظاهری: 554 صفحه
نوبت چاپ: ششم
قیمت: 130000ریال
قیمت با تخفیف: 130000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مدیریت مالی
تدوین: ریموند پی نوو
ناشر: سمت
شابک: 3-130-459-964-078
مشخصات ظاهری: 480 صفحه
نوبت چاپ: نوزدهم
قیمت: 220000ریال
قیمت با تخفیف: 220000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اقتصاد دانش
تدوین: دیوید رونی و گرگ هرن و آبراهام نینان
ناشر: سمت
شابک: 1-554-530-964-978
مشخصات ظاهری: 420 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 54000ریال
قیمت با تخفیف: 54000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق مسووءلیت مدنی و جبران
تدوین: دکتر حسن ره پیک
ناشر: انتشارات خرسندی
شابک: 9-661-114-600-978
مشخصات ظاهری: 231 صفحه
نوبت چاپ: بیست و سوم
قیمت: 280000ریال
قیمت با تخفیف: 280000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: جرایم سایبری و خانواده
تدوین: سوریان شیوا
ناشر: اندیشه سبز نوین
شابک: 8-70-8106-600-978
مشخصات ظاهری: 106 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 130000ریال
قیمت با تخفیف: 130000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: روانشناسی زبان
تدوین: دنی استاینبرگ
ناشر: سمت
شابک: 9-691-459-964-978
مشخصات ظاهری: 315 صفحه
نوبت چاپ: یازدهم
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 150000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی
تدوین: دکتر محمد رضا حافظ نیا
ناشر: سمت
شابک: 4-438-530-964-978
مشخصات ظاهری: 409 صفحه
نوبت چاپ: بیست و دوم
قیمت: 165000ریال
قیمت با تخفیف: 165000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اندیشه اسلامی 1
تدوین: آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی
ناشر: دانشگاه پیام نور
شابک: 4-933-387-964-978
مشخصات ظاهری: 240 صفحه
نوبت چاپ: پنجم
قیمت: 64000ریال
قیمت با تخفیف: 64000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق تطبیقی
تدوین: دکتر محمود عرفانی
ناشر: انتشارات جنگل
شابک: 3-649-316-600-978
مشخصات ظاهری: 368 صفحه
نوبت چاپ: بیست و یکم
قیمت: 180000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فول تست
تدوین: محسن ترقی م معصومه خاطری
ناشر: اندیشه خلاق
شابک: 3-20-6114-964-978
مشخصات ظاهری: 216 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 40000ریال
قیمت با تخفیف: 40000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان حقوق
تدوین: دکتر بدیع مرادی
ناشر: انتشارات نیک پرداز غرب
شابک: 5-5-94449-964
مشخصات ظاهری: 173 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 200000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس
تدوین: دکتر مجتبی شربتی و دکتر هادی مراد پیری
ناشر: سمت
شابک: 6-0554-02-600-978
مشخصات ظاهری: 257 صفحه
نوبت چاپ: هجدهم
قیمت: 160000ریال
قیمت با تخفیف: 160000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق عمومی
تدوین: دکتر فرهاد مشفقی
ناشر: سمت
شابک: 9-0371-020-600-978
مشخصات ظاهری: 242 صفحه
نوبت چاپ: نهم
قیمت: 110000ریال
قیمت با تخفیف: 110000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
تدوین: فاطمه جان احمدی
ناشر: نشر معارف
شابک: 0-103-531-964-978
مشخصات ظاهری: 288 صفحه
نوبت چاپ: سی و هشتم
قیمت: 80000ریال
قیمت با تخفیف: 80000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: در آمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی
تدوین: محمد رحیم عیوضی و محمد جواد هراتی
ناشر: دانشگاه پیام نور
شابک: 1-950-387-964-978
مشخصات ظاهری: 182 صفحه
نوبت چاپ: هفتم
قیمت: 60000ریال
قیمت با تخفیف: 60000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تحلیلی بر جرایم رایانه ای و مخابراتی
تدوین: سید مهدی صنعتی و مجید عطایی جنتی
ناشر: حقوق پویا
شابک: 8-9-99074-622-978
مشخصات ظاهری: 208 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 250000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مبانی جامعه شناسی
تدوین: بروس کوِین
ناشر: سمت
شابک: 6-207-530-964-978
مشخصات ظاهری: 501 صفحه
نوبت چاپ: بیست و هفتم
قیمت: 210000ریال
قیمت با تخفیف: 210000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تحریر الروضه فی شرح اللمعه
تدوین: ابوالقاسم گرجی-علیرضا امینی-سید محمدرضا آیتی
ناشر: کتاب طه
شابک: 0-694-459-964-978
مشخصات ظاهری: 231 صفحه
نوبت چاپ: بیستم
قیمت: 75000ریال
قیمت با تخفیف: 75000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تحلیلی بر انقلاب اسلامی
تدوین: دکتر منوچهر محمدی
ناشر: انتشارات امیر کبیر
شابک: 0-0025-00-964-978
مشخصات ظاهری: 291 صفحه
نوبت چاپ: بیستم
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 100000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: نحوه رسیدگی با C.M.S در پرونده های کیفری
تدوین: مجید عطایی جنتی
ناشر: حقوق پویا
شابک: 7-7-96528-600-978
مشخصات ظاهری: 160 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 290000ریال
قیمت با تخفیف: 290000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری
تدوین: دکتر حسین فرهادی-دکتر پروانه توکلی
ناشر: سمت
شابک: 9-969-459-964-978
مشخصات ظاهری: 161 صفحه
نوبت چاپ: چهاردهم
قیمت: 80000ریال
قیمت با تخفیف: 80000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: روش پژوهش در تاریخ شناسی
تدوین: دکتر حسن حضرتی
ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
شابک: 6-52-7986-964-978
مشخصات ظاهری: 252 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 190000ریال
قیمت با تخفیف: 190000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: راهنمای جامع اصول فقه
تدوین: روح الله خلجی
ناشر: پیام نو آور
شابک: 978-946-168-088-8
مشخصات ظاهری: 280 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 350000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 704 کلیدواژه مهم متون حقوقی
تدوین: روح الله خلجی
ناشر: کتاب طه
شابک: 4-726014-622-978
مشخصات ظاهری: 240 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 600000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: صفر تا صد متون فقه جلد 1
تدوین: محسن سینجلی
ناشر: پیام غدیر
شابک: 3-36-7859-964-978
مشخصات ظاهری: 448 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 900000ریال
قیمت با تخفیف: 900000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: صفر تا صد متون فقه جلد 2
تدوین: محسن سینجلی
ناشر: پیام غدیر
شابک: 7-38-7859-964-978
مشخصات ظاهری: 200 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 700000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: صفر تا صد متون فقه مجموعه 2جلدی
تدوین: محسن سینجلی
ناشر: پیام غدیر
شابک: 1
مشخصات ظاهری: 648 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1600000ریال
قیمت با تخفیف: 1600000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: نگارش علمی
تدوین: سید علی کرامتی مقدم
ناشر: ضریح آفتاب
شابک: 7-341-476-600-978
مشخصات ظاهری: 206 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 400000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اصول فقه جامع و کاربردی(جلد دوم)
تدوین: دکتر نعمت الله دالوند
ناشر: خدمات فرهنگی کرمان
شابک: 0-1683-00-622-978
مشخصات ظاهری: 309 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 380000ریال
قیمت با تخفیف: 380000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اصول فقه جامع و کاربردی(جلداول)
تدوین: دکتر نعمت الله دالوند
ناشر: خدمات فرهنگی کرمان
شابک: 1-228-285-600-978
مشخصات ظاهری: 355 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 350000ریال
اطلاعات بیشتر...