آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تاریخ اسلام

نام کتاب: ادبیات عرب در صدر اسلام
تدوین: آیت الله حاج شیخ مهدی غیاث الدین نجفی
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-331-410-600-978
مشخصات ظاهری: 172(186 صفحه واقعی) صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تاریخ تحلیلی اسلام
تدوین: سید جعفر شهیدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
شابک: 2-8110-01-964-978
مشخصات ظاهری: 240 صفحه
نوبت چاپ: پنجاه و دوم
قیمت: 110000ریال
قیمت با تخفیف: 110000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تاریخ تحلیلی صدر اسلام (ویراست دوم)
تدوین: دکتر محمد نصیری
ناشر: نشر معارف
شابک: 2-422-531-964-978
مشخصات ظاهری: 312 صفحه
نوبت چاپ: شصت
قیمت: 140000ریال
قیمت با تخفیف: 140000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
تدوین: فاطمه جان احمدی
ناشر: نشر معارف
شابک: 0-103-531-964-978
مشخصات ظاهری: 288 صفحه
نوبت چاپ: سی و هشتم
قیمت: 80000ریال
قیمت با تخفیف: 80000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: ملا عبدالله مازندرانی مشروطه خواه گمنام
تدوین: مسعود بهرامیان
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 0-463-410-600-978
مشخصات ظاهری: 114 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 225000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تاریخ فقه امامیه
تدوین: حمید نیک فکر
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 3-491-410-600-978
مشخصات ظاهری: 224 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 550000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: دو خورشید درخشان سامرّاء
تدوین: سید مجتبی سجادی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600 -410 -500 -2
مشخصات ظاهری: 447 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1200000ریال
قیمت با تخفیف: 1200000ریال
اطلاعات بیشتر...