آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
علوم اسلامی

نام کتاب: مختصر معارف اسلامی با رویکرد کتاب باب حادی عشر
تدوین: حمید نیک فکر
ناشر: چتردانش
شابک: 6-221-410-600-978
مشخصات ظاهری: 154 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مناقب اهل بیت علیه السلام در لسان اهل سنت و جماعت ترجمه ابن شاذان قمی رحمة الله
تدوین: عبدالله مختاری بهمئی-مجتبی بختیاری
ناشر: چتردانش
شابک: 978-600-410-380-0
مشخصات ظاهری: 174 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: ابلیس‌نامه (نیرنگ‌ها، دام‌ها و آرزوهای ابلیس لعین)
تدوین: هادی نجفی
ناشر: چتردانش
شابک: 6-403-410-600-978
مشخصات ظاهری: 208 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: دو گفتار در بداء
تدوین: سیدعلی بنی‌صدر
ناشر: چتردانش
شابک: 7-59-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 77 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 40000ریال
قیمت با تخفیف: 36000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تفسیر موضوعی قرآن کریم برگرفته از تفسیر نمونه
تدوین: آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی
ناشر: دفتر نشر معارف
شابک: 3-068-531-964-978
مشخصات ظاهری: 248 صفحه
نوبت چاپ: پنجاهم
قیمت: 80000ریال
قیمت با تخفیف: 80000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تاریخ تحلیلی اسلام
تدوین: سید جعفر شهیدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
شابک: 2-8110-01-964-978
مشخصات ظاهری: 240 صفحه
نوبت چاپ: پنجاه و دوم
قیمت: 110000ریال
قیمت با تخفیف: 110000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تفسیر موضوعی نهج البلاغه
تدوین: مصطفی دلشاد تهرانی
ناشر: دانشگاه پیام نور
شابک: 2-953-387-964-978
مشخصات ظاهری: 224 صفحه
نوبت چاپ: چاپ سوم
قیمت: 59000ریال
قیمت با تخفیف: 59000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تفسیر موضوعی قرآن کریم
تدوین: جمعی از نویسندگان
ناشر: دفتر نشر معارف
شابک: 6-96-8523-964-978
مشخصات ظاهری: 308 صفحه
نوبت چاپ: شصت و هشتم
قیمت: 85000ریال
قیمت با تخفیف: 85000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اندیشه اسلامی 2
تدوین: آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی، دکتر محمد محمدرضایی
ناشر: دانشگاه پیام نور
شابک: 1-934-387-964-978
مشخصات ظاهری: 196 صفحه
نوبت چاپ: هشتم
قیمت: 65000ریال
قیمت با تخفیف: 65000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
تدوین: احمد حسین شریفی
ناشر: دانشگاه پیام نور
شابک: 1-947-387-964-978
مشخصات ظاهری: 239 صفحه
نوبت چاپ: ششم
قیمت: 90000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
تدوین: محمد داودی
ناشر: دانشگاه پیام نور
شابک: 7-932-387-964-978
مشخصات ظاهری: 193 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 51000ریال
قیمت با تخفیف: 51000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
تدوین: محمد داودی
ناشر: دفتر نشر معارف
شابک: 2-097-531-964-978
مشخصات ظاهری: 208 صفحه
نوبت چاپ: پنجاه و سوم
قیمت: 65000ریال
قیمت با تخفیف: 65000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اخلاق اسلامی (ویراست دوم)
تدوین: دکتر احمد دیلمی - دکتر مسعود آذربایجانی
ناشر: دفتر نشر معارف
شابک: 4-27-7030-964-978
مشخصات ظاهری: 256 صفحه
نوبت چاپ: هشتاد و یکم
قیمت: 70000ریال
قیمت با تخفیف: 70000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فلسفه اخلاق
تدوین: گروه مؤلفان
ناشر: دانشگاه پیام نور
شابک: 9-938-387-964-978
مشخصات ظاهری: 155 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 34000ریال
قیمت با تخفیف: 34000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
تدوین: دکتر یحیی فوزی
ناشر: دفتر نشر معارف
شابک: 2-914-531-964-978
مشخصات ظاهری: 248 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 70000ریال
قیمت با تخفیف: 70000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تاریخ تحلیلی صدر اسلام (ویراست دوم)
تدوین: دکتر محمد نصیری
ناشر: نشر معارف
شابک: 2-422-531-964-978
مشخصات ظاهری: 312 صفحه
نوبت چاپ: شصت
قیمت: 140000ریال
قیمت با تخفیف: 140000ریال
اطلاعات بیشتر...

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: مبادی فقه
تدوین: سید محمد صدری
ناشر: انتشارات دانشپذیر
شابک: 8-2-90834-600-978
مشخصات ظاهری: 248 صفحه
نوبت چاپ: دهم
قیمت: 40000ریال
قیمت با تخفیف: 40000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اندیشه اسلامی 1
تدوین: آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی
ناشر: دانشگاه پیام نور
شابک: 4-933-387-964-978
مشخصات ظاهری: 240 صفحه
نوبت چاپ: پنجم
قیمت: 64000ریال
قیمت با تخفیف: 64000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
تدوین: فاطمه جان احمدی
ناشر: نشر معارف
شابک: 0-103-531-964-978
مشخصات ظاهری: 288 صفحه
نوبت چاپ: سی و هشتم
قیمت: 80000ریال
قیمت با تخفیف: 80000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اصول معرفه بحث حول اصول التفکیر
تدوین: آیة الله الشيخ ماجد الکاظمي
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 1-437-410-600-978
مشخصات ظاهری: 90 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اصول شناخت
تدوین: آیت الله شیخ ماجد الکاظمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 8-438-410-600-978
مشخصات ظاهری: 121 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 225000ریال
قیمت با تخفیف: 202500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الرؤية الفلسفية نقد و تحليل
تدوین: آیت الله شیخ ماجد الکاظمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 4-407-410-600-978
مشخصات ظاهری: 287 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 495000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: رجال ابن الغضائری
تدوین: آیت الله شیخ ماجد الکاظمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 1-408-410-600-978
مشخصات ظاهری: 124 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 225000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: روایات ساختگی
تدوین: آیت الله شیخ ماجد الکاظمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 8-409-410-600-978
مشخصات ظاهری: 324 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 650000ریال
قیمت با تخفیف: 585000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مقالات و ردود
تدوین: آیت الله شیخ ماجد الکاظمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 5-439-410-600-978
مشخصات ظاهری: 298 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: من الروایات المکذوبه
تدوین: آیت الله شیخ ماجد الکاظمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 5-442-410-600-978
مشخصات ظاهری: 160 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 315000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بوستان سماویه
تدوین: مرتضی امیرقهرمانی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 6-445-410-600-978
مشخصات ظاهری: 261 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 375000ریال
قیمت با تخفیف: 337500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: نقد سروش در کف صراف وحی و هوش: عیارسنجی پندارهای دکتر عبدالکریم سروش درباره وحی و قرآن
تدوین: هادی نجفی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 4-478-410-600-978
مشخصات ظاهری: 296 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 630000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مومن در هزار حدیث
تدوین: هادی نجفی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 0- 489- 410- 600- 978
مشخصات ظاهری: 648 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1700000ریال
قیمت با تخفیف: 1530000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بهشت اینجاست
تدوین: میلاد امینی موحد
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 0-249-410-600-978
مشخصات ظاهری: 78 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 70000ریال
قیمت با تخفیف: 63000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: وسائل الشیعه فی تحصیل مسایل الشریعه (کتاب القضاء) با ترجمه روان
تدوین: شیخ حر عاملی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 2-469-410-600-978
مشخصات ظاهری: 364 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 750000ریال
قیمت با تخفیف: 675000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تاریخ فقه امامیه
تدوین: حمید نیک فکر
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 3-491-410-600-978
مشخصات ظاهری: 224 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 550000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: دو خورشید درخشان سامرّاء
تدوین: سید مجتبی سجادی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600 -410 -500 -2
مشخصات ظاهری: 447 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1200000ریال
قیمت با تخفیف: 1200000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: نقد مستندات روایی نظریه وحدت شخصیه وجود
تدوین: حمید نیک فکر
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 6-490-410-600-978
مشخصات ظاهری: 250 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 450000ریال
قیمت با تخفیف: 405000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: شاخص‌های قرآنی دولت اسلامی مبتنی بر منظومه فکری امام خامنه‌ای (مدّظلّه العالی)
تدوین: مهدی مقدّسی، فاطمه میرزائی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-493-7
مشخصات ظاهری: 191 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفتارهایی در نقد فلسفه و کلام
تدوین: حمید نیک فکر
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-508-8
مشخصات ظاهری: 204 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 450000ریال
قیمت با تخفیف: 405000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: معارف اعتقادی امامیه به انضمام متن و ترجمه شرح باب حادی عشر
تدوین: حمید نیک فکر
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-509-5
مشخصات ظاهری: 392 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1100000ریال
قیمت با تخفیف: 990000ریال
اطلاعات بیشتر...