آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
بسته متون فقه و متون حقوقی ویژه داوطلبان ارشد

نام کتاب: بسته متون فقه و متون حقوقی ویژه داوطلبان ارشد
تدوین: انتشارات چتردانش
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 3225000ریال
قیمت با تخفیف: 1967250ریال
چکیده ای از کتاب: 505 واژه از متون فقه بر اساس الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
505 واژه متون حقوقی
مجموعه آزمون‌های کارشناسی ارشد متون حقوقی و متون فقه
1000 پرسش چهارگزینه ای برگزیده متون فقه
مختصر متون فقه بر اساس الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
ترجمه تحت اللفظی و روان gcse law
متون حقوقی بین المللی
هزینه پست هر بسته 9500 تومان می باشد
برچسب ها:
   نام کتاب: بسته نکته خوانی
تدوین:
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 6375000ریال
قیمت با تخفیف: 4972500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین کاربردی
تدوین:
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 4050000ریال
قیمت با تخفیف: 2916000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بسته قوانین نموداری
تدوین: چتردانش
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 4175000ریال
قیمت با تخفیف: 2964250ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بسته تکمیلی مرکز وکلا
تدوین: چتردانش
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 5300000ریال
قیمت با تخفیف: 3975000ریال
اطلاعات بیشتر...