آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
بسته نکته خوانی

نام کتاب: بسته نکته خوانی
تدوین:
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 6375000ریال
قیمت با تخفیف: 4972500ریال
چکیده ای از کتاب: گفته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (دکترین و رویه قضایی)
مجموعه پرسشهای چهارگزینه‌ای اصول فقه
نکته ها در حقوق جزا
حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقی کنونی
نکته نمودار آیین دادرسی مدنی
5000 نکته کلیدی حقوق مدنی
نکات کلیدی قوانین خاص حقوقی- جزایی

هزینه پست هر بسته 9500 تومان می باشد
برچسب ها:
   نام کتاب: بسته متون فقه و متون حقوقی ویژه داوطلبان ارشد
تدوین: انتشارات چتردانش
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 3225000ریال
قیمت با تخفیف: 1967250ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین کاربردی
تدوین:
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 4050000ریال
قیمت با تخفیف: 2916000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بسته قوانین نموداری
تدوین: چتردانش
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 4175000ریال
قیمت با تخفیف: 2964250ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بسته تکمیلی مرکز وکلا
تدوین: چتردانش
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک:
مشخصات ظاهری: صفحه
نوبت چاپ:
قیمت: 5300000ریال
قیمت با تخفیف: 3975000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بسته 3 ماهه آزمون وکالت
تدوین: چتر دانش
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 1
مشخصات ظاهری: 1 صفحه
نوبت چاپ: 1
قیمت: 7875000ریال
قیمت با تخفیف: 5906250ریال
اطلاعات بیشتر...