آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
بایسته‌های آیین دادرسی مدنی

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: بایسته‌های آیین دادرسی مدنی
تدوین: دکتر رحمان عمروانی
ناشر: چتردانش
شابک: 5-228-410-600-978
مشخصات ظاهری: 288 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
چکیده ای از کتاب: تلاش‫ و‫هدف‫ اصلی کتاب،‫ آموزش‫ اصولی‫ و‫ قاعده مند آیین دادرسی مدنی و به عبارتی آموزش ماهیگیری به جای اعطای ماهی ،البته با لحاظ اختصار میباشد.علی رغم مختصر بودن کتاب حتی الامکان برای اکثر موضوعات مثال نیز ارایه شده است.
کتاب حاضر علی رغم مختصر بودن ان لکن مطالب مورد نیاز برای دانشجویان مقطع کارشناسی را در بردارد.علی رغم تلاش در جهت رعایت اختصار ،لکن مثال های متعددی برای هر مطلب ارایه شده استکه البته از دانشجویان محترم تقاضا می شود در مرتبه های سوم به بعد مطالعه،مثال های دیگری نیز در ذخن خود برای مطالعه ایجاد نمایند.
مناسب برای دانشجویان حقوق در تمامی مقاطع و همچنین جهت جمع بندی درس آیین دادرسی مدنی برای داوطلبان آزمون های حقوقی می باشد.
فهرست:
-کلیات
بخش اول: جريان عادی دادرسی
بخش دوم: امور اتفاقی و رسیدگی های خاص
-اجرای احکام مدنی

برچسب ها:
بايسته‌هاي آيين دادرسي مدني   دکتر رحمان عمرواني    بايسته‌هاي آيين دادرسي مدني دکتر رحمان عمرواني   باسته هاي آيين دادرسي   بايسته هاي عمرواني   آيين دادرسي مدني عمرواني   آيين دادرسي عمرواني   بايسته ها      نا موجود

نام کتاب: مجموعه حقوق تجارت
تدوین: فرانك افتخاري
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-28-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 287 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: کمک آزمون حقوق مدنی
تدوین: عبدا... رضازاده پاشا
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-04-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 321 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: كمك آزمون حقوق بین‌الملل عمومی(1)
تدوین: جابر پریشان
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-02-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 333 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: شرحی بر آیین دادرسی کیفری
تدوین: دکتر بابک فرّهی
ناشر: چتر دانش
شابک: 9-220-410-600-978
مشخصات ظاهری: 439 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 325000ریال
قیمت با تخفیف: 292500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: شرحی بر قانون مجازات اسلامی
تدوین: دکتر بابک فرّهی
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-222-410-600-978
مشخصات ظاهری: 482 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 315000ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: آموزه‌های حقوق جزای عمومی
تدوین: بهداد کامفر
ناشر: چتر دانش
شابک: ‭978-600-410-355-8‬
مشخصات ظاهری: 644 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 850000ریال
قیمت با تخفیف: 765000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (دکترین و رویه قضایی)
تدوین: موسی رحیمی - رضا رحیمی دهسوری
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-398-410-600-978
مشخصات ظاهری: 720 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 950000ریال
قیمت با تخفیف: 855000ریال
اطلاعات بیشتر...