آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
بایسته‌های آیین دادرسی مدنی

نام کتاب: بایسته‌های آیین دادرسی مدنی
تدوین: دکتر رحمان عمروانی
ناشر: چتردانش
شابک: 5-228-410-600-978
مشخصات ظاهری: 469 صفحه
نوبت چاپ: هشتم
زبان: فارسي
قیمت: 2950000ریال
قیمت با تخفیف: 2655000ریال
چکیده ای از کتاب: تلاش‫ و‫هدف‫ اصلی کتاب،‫ آموزش‫ اصولی‫ و‫ قاعده مند آیین دادرسی مدنی و به عبارتی آموزش ماهیگیری به جای اعطای ماهی ،البته با لحاظ اختصار میباشد.علی رغم مختصر بودن کتاب حتی الامکان برای اکثر موضوعات مثال نیز ارایه شده است.
کتاب حاضر علی رغم مختصر بودن ان لکن مطالب مورد نیاز برای دانشجویان مقطع کارشناسی را در بردارد.علی رغم تلاش در جهت رعایت اختصار ،لکن مثال های متعددی برای هر مطلب ارایه شده استکه البته از دانشجویان محترم تقاضا می شود در مرتبه های سوم به بعد مطالعه،مثال های دیگری نیز در ذخن خود برای مطالعه ایجاد نمایند.
مناسب برای دانشجویان حقوق در تمامی مقاطع و همچنین جهت جمع بندی درس آیین دادرسی مدنی برای داوطلبان آزمون های حقوقی می باشد.
فهرست:
-کلیات
بخش اول: جريان عادی دادرسی
بخش دوم: امور اتفاقی و رسیدگی های خاص
-اجرای احکام مدنی

برچسب ها:
بايسته‌هاي آيين دادرسي مدني   دکتر رحمان عمرواني    بايسته‌هاي آيين دادرسي مدني دکتر رحمان عمرواني   باسته هاي آيين دادرسي   بايسته هاي عمرواني   آيين دادرسي مدني عمرواني   آيين دادرسي عمرواني   بايسته ها      نام کتاب: مجموعه حقوق تجارت
تدوین: فرانك افتخاري
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-28-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 344 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 1650000ریال
قیمت با تخفیف: 1485000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: برنامه ریزی درسی
تدوین: الهام مختاري
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-107-410-600-978
مشخصات ظاهری: 93 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 450000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بیع و خیارات از فقه امام صادق (ع)
تدوین: محمد جواد مغنیه؛ ترجمه و شرح روشنعلی شکاری
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-377-410-600-978
مشخصات ظاهری: 247 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1500000ریال
قیمت با تخفیف: 1350000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: خلاصة الحساب
تدوین: شیخ بهائی با ترجمه و تصحیح روشنعلی شکاری
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-376-410-600-978
مشخصات ظاهری: 163 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 900000ریال
قیمت با تخفیف: 810000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق ثبت آسان
تدوین: رضا کریمی منفرد
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 7-477-410-600-978
مشخصات ظاهری: 237 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 1800000ریال
قیمت با تخفیف: 1620000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: احکام شرعی به زبان ساده
تدوین: حمید نیک‌فکر
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 5-637-410-600-978
مشخصات ظاهری: 73 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...