آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
حقوق مدنی نموداری (همراه با قانون مدنی نموداری و قوانین خاص مرتبط)

نام کتاب: حقوق مدنی نموداری (همراه با قانون مدنی نموداری و قوانین خاص مرتبط)
تدوین: امین بیات
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-553-8
مشخصات ظاهری: 621 صفحه
نوبت چاپ: سوم
زبان: فارسي
قیمت: 3950000ریال
قیمت با تخفیف: 3555000ریال
چکیده ای از کتاب: شرح جامع حقوق مدنی با نمودار های هدفمند
1- بررسی مباحث مشابه در کنار هم به‌صورت نموداری جهت جلوگیری از خلط مباحث با بهره‌گیری از روش های علمی آموزشی
2- دارای قانون مدنی به صورت نموداری و قوانین خاص مرتبط علاوه بر شرح کامل.
3- بیان ساده‌تر جهت درک و فهم عمیق و راحت‌تر مطالب.
4- بررسی و وارد نمودن نکات چند هزار تست آزمون‌های حقوق مدنی
5- رعایت اختصار جهت مرور ساده‌تر در عین کامل بودن مباحث.
6- امتناع از زیاده‌گویی و صرفاً بیان نظر اقوی جهت رعایت اختصار برای امکان مرور راحت‌تر .
برچسب ها:
   نام کتاب: حقوق قراردادها
تدوین: علی‌اصغر دل‌زنده‌روی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-506-4
مشخصات ظاهری: 395 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1100000ریال
قیمت با تخفیف: 990000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق خانواده
تدوین: علی‌اصغر دل‌زنده‌روی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-400-610-552-1
مشخصات ظاهری: 350 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1100000ریال
قیمت با تخفیف: 990000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق خانواده به زبان ساده
تدوین: رضا کریمی منفرد - آیدین لطف‌اله‌زادگان
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-556-9
مشخصات ظاهری: 473 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2650000ریال
قیمت با تخفیف: 2385000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تثبیت حقوق مدنی
تدوین: حسام الدین ترکمن
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-550-7
مشخصات ظاهری: 409 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1400000ریال
قیمت با تخفیف: 1260000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق اموال و مالکیت به زبان ساده (حقوق مدنی 2 دانشگاهی)
تدوین: رضا کریمی منفرد - آیدین لطف‌اله زادگان
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 6-614-410-600-978
مشخصات ظاهری: 237 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1650000ریال
قیمت با تخفیف: 1485000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق وصیت و ارث به زبان ساده (حقوق مدنی 8 دانشگاهی)
تدوین: رضا کریمی منفرد - آیدین لطف‌اله زادگان
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 3-615-410-600-978
مشخصات ظاهری: 291 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1950000ریال
قیمت با تخفیف: 1755000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون مدنی از منظر دکترین حقوقی «موارد متعارض، اختلافی و مسکوتـ»
تدوین: رضا کریمی منفرد - آیدین لطف‌اله زادگان
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 7-620-410-600-978
مشخصات ظاهری: 330 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2200000ریال
قیمت با تخفیف: 1980000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: حقوق اشخاص و محجورین به زبان ساده (حقوق مدنی 1 دانشگاهی)
تدوین: رضا کریمی منفرد - آیدین لطف‌اله‌زادگان
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 3-644-410-600-978
مشخصات ظاهری: 191 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1450000ریال
قیمت با تخفیف: 1305000ریال
اطلاعات بیشتر...