مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای ‌حقوق مدنی- دوره دو جلدی

نام کتاب: مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای ‌حقوق مدنی- دوره دو جلدی
تدوین: دکتر مجید قربانی‌لاچوانی
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-067-410-600-978
مشخصات ظاهری: 1846 صفحه
نوبت چاپ: پنجم
قیمت: 800000ریال
قیمت با تخفیف: 720000ریال
چکیده ای از کتاب: پس از مدت ها انتظار سرانجام به لطف خداوند متعال، «مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی» اثر استاد گرانمایه جناب آقای دکتر مجید قربانی لاچوانی در دو جلد حاوی 1846 صفحه منتشر گردید. اکنون که این کتاب به حقوقدانان علاقمند عرضه گردیده است، ممکن است سوالاتی را در ذهن ایشان بوجود آورد که قصد داریم در این نوشتار با ذکر نکاتی جهت معرفی این کتاب، سوالات احتمالی را پاسخ گوییم. اگرچه مجموعه پرسش های چهارگزینه ای سابقاً نیز توسط برخی نویسندگان به رشته تحریر درآمده و مورد انتشار قرار گرفته است اما این اثر دارای امتیازاتی است که آن را از دیگر کتب مشابه ممتاز می سازد.
نخستین و مهمترین امتیاز این اثر، تشریح مطالب در قالب پاسخ تشریحی به پرسش های کتاب است به ترتیبی که نویسنده در ذیل هر سوال، پاسخ را مطرح نموده و در بیشتر قریب به اتفاق سوالات علاوه بر ذکر گزینه درست، نسبت به توضیح و توجیه پاسخ صحیح، نکاتی را مورد اشاره قرار داده است. سوالات بسیاری در این کتاب، دارای پاسخی تشریحی بیش از یک صفحه و بلکه چند صفحه اند. مثلاً پاسخ سوال 59 در صفحه 467 از جلد اول کتاب، دارای پاسخی تشریحی به میزان حدوداً هشت صفحه و نیز پاسخ سوال 133 در صفحه 393 از جلد اول تقریبا سیزده صفحه از جمله این موارد هستند.
دیگر امتیاز این اثر جامعیت آن از حیث جمع آوری سوالات حقوق مدنی از آزمون های مختلفی حقوقی است به ترتیبی که نویسنده در مقدمه اثر عنوان داشته:«تقریباً پرسش های طرح شده در همه‌ی آزمون های اصلی یعنی آزمون ورود به دوره‌ی کارآموزی وکالت، قضاوت، مشاوران حقوقی قوه قضاییه، سردفتری دفترخانه های اسنادرسمی و آزمون ورود به دوره‌ی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های حقوق خصوصی، حقوق خانواده و حقوق نفت و گاز دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ تشریحی آنها ارایه شده است».
همچنین نقطه قوت دیگر این کتاب آن است که عموم پاسخ ها بر مبنای نظر غالب (عمدتاً نظرات مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان) که در آزمون ها معمولاَ مبنای تعیین پاسخ درست پرسش ها است، ارایه گردیده است؛ جز در موارد معدودی که با توجه به قراین موجود، معلوم بوده که نظری غیر از دیدگاه غالب، به عنوان پاسخ درست منظور بوده است.
امید است که انتشار این مجموعه ارزشمند، راه فراگیری حقوق مدنی را بیش از پیش هموار نموده و زمینه را برای آماده سازی علمی داوطلبان آزمون های حقوقی فراهم نمایدنام کتاب: مجموعه آزمون های طبقه بندی موضوعی متون فقه
تدوین: اسد ا... لطفی
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-7-90507-978
مشخصات ظاهری: 400 صفحه
نوبت چاپ: پنجم
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق تجارت
تدوین: دکتر مجید قربانی لاچوانی
ناشر: چتر دانش
شابک: 4-76-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 669 صفحه
نوبت چاپ: هفدهم
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 315000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: آزمون وکالت 93 به همراه پاسخنامه تشریحی مطابق با کلید منتشره از سوی کانون
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-60-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 69 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 50000ریال
قیمت با تخفیف: 45000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه آزمونهای طبقه بندی شده وکالت
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 1-060-410-600-978
مشخصات ظاهری: 834 صفحه
نوبت چاپ: پنجم
قیمت: 325000ریال
قیمت با تخفیف: 292500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه پرسش‌های چهار گزینه ای طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی
تدوین: دکتر رحمان عمروانی
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-88-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 507 صفحه
نوبت چاپ: پنجم
قیمت: 300000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 5 دوره از آزمون‌های وکالت
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-83-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 231 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 175000ریال
قیمت با تخفیف: 157500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق بین الملل عمومی
تدوین: مسلم یعقوبی
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-83-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 258 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 130000ریال
قیمت با تخفیف: 117000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق اساسی
تدوین: مسلم یعقوبی
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-36-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 268 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 130000ریال
قیمت با تخفیف: 117000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق بین الملل خصوصی
تدوین: مسلم یعقوبی
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-37-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 242 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 128000ریال
قیمت با تخفیف: 115200ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ با اصلاحات 94/3/24
تدوین: دکتر حسنعلی مؤذن زادگان
ناشر: چتر دانش
شابک: 4-89-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 169 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه آزمون های طبقه بندی شده سردفتری
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-020-410-600-978
مشخصات ظاهری: 548 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 300000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: آزمون وکالت 94 به همراه پاسخنامه تشریحی مطابق با کلید منتشره از سوی کانون
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-040-410-600-978
مشخصات ظاهری: 62 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 50000ریال
قیمت با تخفیف: 45000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-82-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 250 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 175000ریال
قیمت با تخفیف: 157500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: ۱۰۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده آیین دادرسی کیفری مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
تدوین: یحیی بخشی- امید بخشی
ناشر: چتردانش
شابک: 7-055-410-600-978
مشخصات ظاهری: 479 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای استعداد تحصیلی آزمون‌های دکتری سال‌های ۹۵- ۹۰.
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
ناشر: چتردانش
شابک: 4-098-410-600-978
مشخصات ظاهری: 193 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه آزمون های وکالت و قضاوت 95 با پاسخنامه تشریحی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
ناشر: چتردانش
شابک: 7-112-410-600-978
مشخصات ظاهری: 139 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 60000ریال
قیمت با تخفیف: 54000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه آزمون های وکالت 94 و 95
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
ناشر: چتردانش
شابک: 9-121-410-600-978
مشخصات ظاهری: 124 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 60000ریال
قیمت با تخفیف: 54000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه آزمو نهای طبقه بندی شده قضاوت
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
ناشر: چتردانش
شابک: 4-072-410-600-978
مشخصات ظاهری: 420 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 225000ریال
اطلاعات بیشتر...