آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
333ماده از قانون آیین دادرسی مدنی برگزیده و کاربردی در آزمونهای حقوقی و 44 ماده از قانون اجرای احکام مدنی

نام کتاب: 333ماده از قانون آیین دادرسی مدنی برگزیده و کاربردی در آزمونهای حقوقی و 44 ماده از قانون اجرای احکام مدنی
تدوین: الهام مختاري
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-55-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 107 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
چکیده ای از کتاب: شاید این برای نخستین بار است که در سابقه نشر حقوقی کشور، کتبی به طبع رسیده که خلاصه خوانی قوانین را به مخاطب خود هدیه می دهد. 333 ماده از قانون آیین دادرسی مدنی یکی از مجلدات همان مجموعه است که در آن 333 ماده از قانون مذکور مورد انتخاب قرار گرفته است. از نگاه نگارنده این اثر با مطالعه 333 ماده منتخبی که در این کتاب آمده است می توان به آمادگی علمی قابل قبولی نسبت به مواد این قانون رسید. همچنین در این کتاب 44 ماده از میان قانون اجرای احکام مدنی مورد گزینش و انتخاب قرار گرفته است تا مخاطبان پس از مطالعه 333 ماده منتخب به این مواد بپردازند. انتخاب این مواد بر اساس شاخص های متعددی از جمله میزان اهمیت مواد در آزمون های حقوقی صورت پذیرفته است.
ویزه داوطلبان آزمون های حقوقی وکالت،قضاوت و... جهت جمع بندی و مرور مواد برگزیده آیین دادرسی مدنی و مواد برگزیده قانون اجرای احکام مدنی


برچسب ها:
333ماده از قانون آيين دادرسي مدني برگزيده و کاربردي در آزمونهاي حقوقي و 44 ماده از قانون اجراي احکام مدني   الهام مختاري   333ماده از قانون آيين دادرسي مدني برگزيده و کاربردي در آزمونهاي حقوقي و 44 ماده از قانون اجراي احکام مدني الهام مختاري   قانون آيين دادرسي مدني   قانون اجراي احکام مدني   333 ماده آيين دادرسي مدني مختاري      نام کتاب: 444 ماده از قانون تجارت برگزیده و کاربردی در آزمونهای حقوقی
تدوین: الهام مختاري
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-57-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 134 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 555 ماده از قانون مدنی برگزیده و کاربردی در آزمونهای حقوقی
تدوین: الهام مختاري
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-56-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 116 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 222 ماده برگزیده و کاربردی در آزمون‌های حقوقی از قوانین و مقررات خاص جزایی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-65-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 104 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 600 ماده از قانون مجازات اسلامی برگزیده و کاربردی در آزمون‌های حقوقی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-70-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 190 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 500 ماده از قانون آیین دادرسی کیفری برگزیده و کاربردی در آزمون های حقوقی
تدوین: میثم مختارزاده
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-029-410-600-978
مشخصات ظاهری: 189 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...