آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
قاعده قبح عقاب بلابیان با رویکردی کاربردی

نام کتاب: قاعده قبح عقاب بلابیان با رویکردی کاربردی
تدوین: مهدی رحیمی دهسوری-دکتر رضا رحیمی دهسوری
ناشر: چتردانش
شابک: 978-600-410-342-8
مشخصات ظاهری: 131 صفحه
نوبت چاپ: اول
زبان: فارسي - عربی
قیمت: 650000ریال
قیمت با تخفیف: 585000ریال
چکیده ای از کتاب: این قاعده در قوانین حقوقی کار برد فراوانی دارد بخصوص در بخش جزایی و رویه
قضایی از آن با اصل قانونی بودن مجازا تها نام برده می شود.که تاکید بر حفظ حقوق
و آزادی افراد جامعه و حرکت در ریل قانون دارد، در نتیجه كيي از هدف هاي عمده
قاعده ی قبح عقاب بلابيان و اصل قانون یبودن مجازا تها، حفظ آزادي هاي فردي است
حال اگر تکلیفی بدون بیان، واجب یا حرام گردد و یا قانوني عطف به ماسبق گردد، به
حقوق و آزادي هاي فردي تجاوز خواهد شد.
در پژوهش حاضر به بیان این قاعده و اصل قانونی بودن جرم و مجازا تها از دیدگاه علما اصول و دانشمندان حقوق جزا و قواعد و اصول مرتبط پرداخته شده است.


جهت مشاهده بخشی از کتاب رو لینک (دریافت بخشی از کتاب) کلیلک کنید.
برچسب ها:
قاعده قبح عقاب بلابيان با رويکردي کاربردي   قاعده قبح عقاب بلابيان   قاعده قبح عقاب بلابيان با رويکردي کاربردي مهدي رحيمي دهسوري دکتر رضا رحيمي دهسوري   مهدي رحيمي دهسوري   دکتر رضا رحيمي دهسوري   قاعده قبح عقاب بلابيان دهسوري   قاعده قبح عقاب بلابيان چتردانش   قواعد فقه   قواعد فقه چتردانش   فقه      نام کتاب: گستره و کاربرد قاعده نفی حرج در طلاق
تدوین: دکتر مصطفی شریفی
ناشر:
شابک: 9-358-410-600-978
مشخصات ظاهری: 304 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1500000ریال
قیمت با تخفیف: 1350000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قاعدۀ لاضرر: گزیدة تقریر دروس آیة الله هادی نجفی (دام ظله)
تدوین: سید مرتضی سجادی
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-375-410-600-978
مشخصات ظاهری: 200 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1500000ریال
قیمت با تخفیف: 1350000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قاعده قرعه
تدوین: مصطفی شاکری
ناشر: چتردانش
شابک: 8-441-410-600-978
مشخصات ظاهری: 131 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 800000ریال
قیمت با تخفیف: 720000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قاعدة الحمل الأفعال و الأمور علی الصحیح و الأصحّ
تدوین: جمال الدّین محمد بن غلام رضا الشّریف الکرماني
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-412-410-600-978
مشخصات ظاهری: 94 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 495000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قاعده ‏وزر‏ در ‏مصاف ‏با‏ مجازات‏ حبس تعزیری
تدوین: دکتر عبدالرضا اسکندری
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 6-410-458-600-978
مشخصات ظاهری: 247 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1300000ریال
قیمت با تخفیف: 1170000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بحوث فی القواعد الفقهیه
تدوین: آیت الله شیخ ماجد کاظمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-595-8
مشخصات ظاهری: 168 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 800000ریال
قیمت با تخفیف: 720000ریال
اطلاعات بیشتر...