آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
منابع آزمون قضاوت

 
Untitled Document
ردیف عنوان کتاب

حقوق مدنی
1 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
2 قانون یارحقوق مدنی
3 مجموعه پرسش های حقوق مدنی دکتر قربانی
4

 

آیین دادرسی مدنی
5 قانون یار آیین دادرسی مدنی
6 مختصر آ.د.م (مولف:‌قائم مقامی)
7 مجموعه پرسش‌های چهار گزینه ای آیین دادرسی مدنی دکتر عمروانی
حقوق جزا
7 قانون یار مجازات اسلامی
8 500 تست حقوق جزای عمومی
9 500 تست حقوق جزای اختصاصی

 

آیین دادرسی کیفری
10 قانون يار آیين دادرسي كيفري
11 500 تست آ.د.ک یا تست آ.د.ک دکتر موذن زادگان

 


تجارت
12 قانون یار حقوق تجارت
13 تست حقوق تجارت دکتر قربانی

برچسب ها: منابع آزمون قضاوت