آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
منابع آزمون سردفتری

منابع آزمون سردفتري اسناد رسمي:
.
حقوق مدنی: قانون یار مدنی+ تست مدنی دکتر قربانی
حقوق تجارت: قانون یار تجارت+ تست تجارت دکتر قربانی
حقوق جزا: قانون یار مجازات+ ۱۰۰۰تست حقوق جزا
حقوق ثبت اسناد و املاک: قانون یار ثبت+آرای وحدت رویه حقوق ثبت+۵۰۰تست ثبت
ادبیات عرب: مختصر زبان عربی+صرف و نحو کاربردی+۵۰۰تست ادبیات عرب
ادبیات فارسی: جامع‌ترین راهنمای فارسی عمومی
احکام شرعی: ترجمه ابواب عبادی کتاب لمعه 
ساير: مجموعه آزمون هاي سردفتري + قوانين كاربردي حقوقي+ قوانين كاربردي جزاييبرچسب ها: منابع آزمون سردفتری