آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
منابع آزمون سردفتری

منابع آزمون سردفتري اسناد رسمي:
.

حقوق مدنی

  

1- قانون يار حقوق مدني نشرچتردانش (تالیف هاشمی، هاشم زاده و کریمی منفرد) در حال انتشار

2- قانون یار حقوق خانواده نشر چتر دانش  خرید

3- مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی - دکتر قربانی خرید


حقوق تجارت

  

1- حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقی کنونی، دکتر حقیقت یا قانون يار تجارت، وحيد اميني، نشر چتردانش خرید

2- مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حقوق تجارت، دکتر مجیدقربانی، نشر چتردانش خرید

 

حقوق جزا

  

۱- قانون يار مجازات اسلامي      خرید    یا   نکته ها در حقوق جزا، پوریا حیدری، نشرچتردانش   خریدحقوق ثبت

 

1- قانون یار حقوق ثبت تالیف شعبانی         خرید         یا      حقوق ثبت آسان تالیف کریمی منفرد  خرید

2- 500 تست حقوق ثبت نشر چتر دانش  خرید


ادبیات عرب: مختصر زبان عربی    خرید        +صرف و نحو کاربردی       خرید     +۵۰۰تست ادبیات عرب      خرید

ادبیات فارسی: جامع‌ترین راهنمای فارسی عمومی  خرید

احکام شرعی: ترجمه ابواب عبادی کتاب لمعه  خرید
ساير: مجموعه آزمون هاي سردفتري           خرید             + قوانين كاربردي حقوقي         خرید           + قوانين كاربردي جزايي  خرید  
برچسب ها: منابع آزمون سردفتری